Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Všeobecné dodací podmínky
Všeobecné dodací podmínky
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ621BXHT
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Zach, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-06-03
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Obsah dokumentu
  • definují vztah mezi hotelem a distribučním kanálem .
  • informace o všeobecných zákazech,
  • povinnosti ubytovacího zařízení,
  • povinnosti a odpovědnosti distribučního kanálu.
  • výpočet provizí,
  • náhrada škody,
  • případy ukončení či pozastavení této smlouvy.