Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : CPM finančné konsolidácie – Správcovská dokumentácia
CPM finančné konsolidácie – Správcovská dokumentácia
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D444A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kanuščák, M. (MIBCON)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. CPM finančné konsolidácie – Správcovská dokumentácia - účel dokumentu
 • Správcovská dokumentácia slúži ako manuál popisujúci postup pri správe, údržbe a customizácii CPM systému a všetkých jeho čiastkových súčastí. Je určený pre správcu systému.

2. Obsah dokumentu
 • V rámci tohto dokumentu sú popísané nasledujúce oblasti:
  • postupy a scenáre práce s dátovým skladom,
  • postupy a scenáre práce s užívateľskou vrstvou CPM systému,
  • postupy a scenáre pri nastavovaní zabezpečenia, užívateľských a dátových profilov,
  • postupy a scenáre činností spojené s auditom CPM systému.
3. Vznik dokumentu
 • V úloze: CPM finančné konsolidácie – Zavedenie do prevádzky, migrácia (U504A).