Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : CPM finančné konsolidácie – Užívateľská dokumentácia
CPM finančné konsolidácie – Užívateľská dokumentácia
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D442A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kanuščák, M. (MIBCON)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. CPM finančné konsolidácie – Užívateľská dokumentácia - účel dokumentu

Užívateľská dokumentácia slúži ako manuál popisujúci postup pri obsluhe a prevádzke CPM systému a všetkých jeho čiastkových súčastí. Je určený pre kľúčových užívateľov systému.

2. Obsah dokumentu

V rámci dokumentu sú popísané nasledujúce oblasti:

  1. princípy riešenia,
  2. architektúra riešenia,
  3. postup vykonávania procesu finančnej konsolidácie na úrovni čiastkových krokov,
  4. v rámci jednotlivých krokov finančnej konsolidácie je popísané na akej úrovni je krok vykonávaný (z hľadiska organizačnej štruktúry konsolidačného celku),
  5. postupy a scenáre práce s reportmi a vstupnými formulármi,
  6. postupy a scenáre práce s prostredím, dimenzionálnymi modelmi a dimenziami,
  7. zabezpečenie a užívateľské roly CPM systému,
  8. postupy a scenáre spojené s kontrolou konsolidačného procesu.