Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : CPM finančné konsolidácie – Cieľový koncept
CPM finančné konsolidácie – Cieľový koncept
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D441A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kanuščák, M. (MIBCON)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. CPM finančné konsolidácie – Cieľový koncept - účel dokumentu

Cieľový koncept slúži na detailnú analýzu požiadaviek pre podporu procesu finančnej konsolidácie a definíciu návrhu budúceho riešenia implementácie CPM systému, ktorý ma tento proces podporovať.

2. Obsah dokumentu

Cieľový koncept slúži pre detailné definovanie budúceho riešenia implementácie CPM systému pre podporu finančnej konsolidácie. Popísaný je budúci stav v nasledujúcich oblastiach:

 1. ciele projektu,
 2. harmonogram projektu,
 3. aktuálny stav,
 4. predpoklady, riziká a obmedzenia projektu,
 5. architektúra riešenia,
 6. proces finančnej konsolidácie na úrovni čiastkových činností,
 7. princípy riešenia,
 8. popis zdrojových dát a plánovaných dátových tokov do dátového skladu,
 9. časová závislosť dát,
 10. štruktúra prostredia, dimenzionálnych modelov a dimenzií,
 11. finančné ukazovatele,
 12. importy dát v rámci dátových balíčkov,
 13. reporty a vstupné formuláre,
 14. infraštruktúra a bázové prostredie,
 15. podmienky migrácie dát,
 16. zabezpečenie a zálohovanie dát,
 17. podmienky školenia kľúčových užívateľov,
 18. testovacie scenáre,
 19. podmienky akceptácie riešenia.