Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : CPM finančné konsolidácie – Cieľový koncept
CPM finančné konsolidácie – Cieľový koncept
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D441A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kanuščák, M. (MIBCON)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. CPM finančné konsolidácie – Cieľový koncept - účel dokumentu
 • Cieľový koncept slúži na detailnú analýzu požiadaviek pre podporu procesu finančnej konsolidácie a definíciu návrhu budúceho riešenia implementácie CPM systému, ktorý ma tento proces podporovať.
2. Obsah dokumentu
 • Cieľový koncept slúži pre detailné definovanie budúceho riešenia implementácie CPM systému pre podporu finančnej konsolidácie.
 • Popísaný je budúci stav v nasledujúcich oblastiach :
  • ciele projektu,
  • harmonogram projektu,
  • aktuálny stav,
  • predpoklady, riziká a obmedzenia projektu,
  • architektúra riešenia,
  • proces finančnej konsolidácie na úrovni čiastkových činností,
  • princípy riešenia,
  • popis zdrojových dát a plánovaných dátových tokov do dátového skladu,
  • časová závislosť dát,
  • štruktúra prostredia, dimenzionálnych modelov a dimenzií,
  • finančné ukazovatele,
  • importy dát v rámci dátových balíčkov,
  • reporty a vstupné formuláre,
  • infraštruktúra a bázové prostredie,
  • podmienky migrácie dát,
  • zabezpečenie a zálohovanie dát,
  • podmienky školenia kľúčových užívateľov,
  • testovacie scenáre,
  • podmienky akceptácie riešenia.
3. Vznik dokumentu
 • V úloze: CPM finanční konsolidace – Zpracování úvodní studie, (U501A),