Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidovaný software a licence
Evidovaný software a licence
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D716A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Macek, J. (iPodnik)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-14
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidovaný software a licence - účel dokumentu
 • Účelem dokumentu je zaznamenat veškerý instalovaný software a licence na všech zařízeních v rámci organizace . Tato souhrnná tabulka vzniká po provedení inventarizace softwaru na jednotlivých stanicích a po inventarizaci licencí a dohledání příslušných dokumentů. Slouží pro souhrnný přehled veškerého nainstalovaného softwaru a vlastněných licencí. Dále znamenává datum provedení evidence, používané nástroje (pokud nebyla inventarizace provedena manuálně) a celkový počet evidovaných stanic. Výsledkem je informace o přebytku či nedostatku licencí konkrétního softwarového produktu.
2. Struktura dokumentu:
 1. Účel dokumentu,
 2. Obsah dokumentu - struktura položek:
  1. Určuje počet aplikací, které organizace používá,
  2. Plný název softwaru,
  3. Přesné označení verze či sestavení,
  4. Počet aktuálně nainstalovaných a provozovaných licencí softwaru na všech stanicích v organizaci,
  5. Počet aktuálně vlastněných licencí i s nabývacími doklady,
  6. Ukazatel přebytku nebo nedostatku licencí (celkový počet vlastněných licencí – celkový počet instalací),
 3. Závěry k řešení softwarových aktiv.
3. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.