Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidovaný software
Evidovaný software
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D714A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Macek, J. (iPodnik)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-14
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidovaný software - účel dokumentu
 • Účelem dokumentu je zaznamenat veškerý instalovaný software na všech zařízeních (stanicích) v rámci organizace. Záznam obsahuje údaje o stanicích a o softwaru, který je na stanicích v organizaci naistalován. Tato souhrnná tabulka vzniká po provedení inventarizace softwaru na jednotlivých stanicích. Slouží pro souhrnný přehled veškerého nainstalovaného softwaru a jeho případné zanesení do databáze.
2. Struktura dokumentu:
 1. Účel dokumentu,
 2. Obsah dokumentu – struktura položek:
  1. Určuje počet aplikací, které organizace používá,
  2. Kde se stanice nachází v rámci struktury firmy,
  3. Jedinečný identifikátor stanice (PC, server atd.),
  4. Jméno vydavatele softwaru,
  5. Plný název softwaru,
  6. Přesné označení verze či sestavení,
  7. Počet aktuálně nainstalovaných a provozovaných licencí softwaru na všech stanicích v organizaci,
 3. Závěry k řešení softwarových aktiv.
3. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.