Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidenční list stanice
Evidenční list stanice
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D713A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Macek, J. (iPodnik)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-14
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidenční list stanice - účel dokumentu
 • Účelem je zaznamenat veškerý instalovaný software na jednotlivých zařízeních v rámci organizace. Záznam obsahuje údaje o stanici (PC, server atd.) a o softwaru, který je na stanici naistalován. Pro zjištění nainstalovaného softwaru lze využít automatické inventarizační nástroje nebo software evidovat manuálně v Přidat nebo odebrat programy v operačním programu stanice.
2. Struktura dokumentu:
 1. Účel dokumentu,
 2. Obsah dokumentu – struktura položek:
  1. Jedinečný identifikátor stanice (počítače),
  2. Datum, kdy byl proveden záznam,
  3. Kde se stanice nachází v rámci struktury firmy,
  4. Kdo zodpovídá za tuto stanice, její využití a hlášení aktuálního stavu,
  5. Kontakt (např. telefonický) na osobu, která na stanici pracuje a je zodpovědná za využívaný a instalovaný software,
  6. Určuje počet instalovaných aplikací,
  7. Jméno vydavatele softwaru,
  8. Plný název softwaru,
  9. Přesné označení verze či sestavení,
  10. Počet aktuálně nainstalovaných a provozovaných licencí (pravděpodobně jedna),
 3. Závěry k řešení softwarových aktiv.
3. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.