Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Nastavení kategorizace dodavatele
Nastavení kategorizace dodavatele
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ602AXRE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-07
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Nastavení kategorizace dodavatele - účel dokumentu
  • Účelem dokumentu je určit kategorizaci používanou dodavatelem v takovém formátu, kdy jej může zbytek dodavatelského řetězce využít jako zdroj pro nastavení vlastní kategorizace.
2. Obsah dokumentu
  • Dokument, který vymezuje a vhodně zobrazuje kategorizaci používanou dodavatelem, i v několika stupních .
  • Cílem přitom nemusí být její úplná adopce , ale alespoň inspirace pro odběratele (tedy povětšinou maloobchodníky) v tom případě, kdy budou chtít vytvořit kategorizaci vlastní.