Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina aplikací : Analytické a plánovací aplikace pro řízení provozu IT
Analytické a plánovací aplikace pro řízení provozu IT
Kód podskupiny aplikací

Standardní kód podskupiny aplikací v MBI.

:
ASG500
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny aplikací.

1. Analytické aplikace pro řízení IT provozu
 • Analytické provozní aplikace sledují stav provozu IT infrastruktury a současně i úroveň nákladů na provoz IT infrastruktury.
 • Vedle toho analyzují i mimořádně stavy provozu infrastruktiury.
 • Zahrnují:
  • Analýzy správy IT - (A501A ) - pro řízení a správy zdrojů informatiky, sledují stav, vytížení a problémy v provozu IT infrastruktury, tj. kapacitní vytížení a problémy u jednotlivých zařízení, nákladové zatížení spojené s IT infrastrukturou atd.,
  • Analýzy incidentů a problémů - (A502A ) - jsou zaměřeny na analýzy výskytů incidentů v provozu infrastruktury, jejich příčin, problémů,
  • Analýzy uživatelských požadavků - (A503A ) - hodnotí uživatelské požadavky podle jejich druhů, útvarů, služeb, k nimž se vztahují.
2. Využití analytických aplikací řízení provozu v úlohách řízení IT:
 • Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ),
 • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
3. Metriky využívané v aplikacích podskupiny
 • Metriky řízení a správy IT zdrojů (ISG600 ),
 • Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT (ISG630 ).