Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina aplikací : Analytické a plánovací aplikace pro řízení ekonomiky IT
Analytické a plánovací aplikace pro řízení ekonomiky IT
Kód podskupiny aplikací

Standardní kód podskupiny aplikací v MBI.

:
ASG300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny aplikací.

1. Aplikace pro řízení IT ekonomiky
 • Aplikace v oblasti řízení IT ekonomiky sledují hodnocení nákladů podle standardních kritérí (druhové, odpovědnostní), hodnocení plánovaných i reálně dosahovaných efektů a hodnocení úpsěšnosti a návratnosti investic do IT .
 • Zahrnují:
  • Analýzy nákladů na IT - (A301A ) - patří vůbec k nejčastěji používaným. Zahrnují analýzy a plány podle standardních členění nákladů (druhového apod.) a dále podle dalších dimenzí, jako jsou dodavatelé, útvary, služby atd.,
  • Analýzy nákladů na komponenty IT - (A301B ),
  • Analýzy výnosů a efektů IT - (A303A ) - zahrnují zejména přímé, či nepřímé finanční výnosy a tam, kde to je i účelné analýzy kvantitativně vyjádřených dalších ekonomických, případně i momoekonomických efektů,
  • Hodnocení návratnosti investic do IT - (A304A ) - pracují na bázi standardních metod, jako je ROI apod.
2. Využití analytických aplikací ekonomiky IT v úlohách řízení IT
 • Řízení nákladů na IT (TG301 ),
 • Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
 • Řízení investic do IT (TG303 ).
3. Metriky využívané v aplikacích podskupiny
 • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ),
 • Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ),
 • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ).