Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina aplikací : Analytické a plánovací aplikace pro řízení IT zdrojů
Analytické a plánovací aplikace pro řízení IT zdrojů
Kód podskupiny aplikací

Standardní kód podskupiny aplikací v MBI.

:
ASG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny aplikací.

1. Aplikace pro analýzy zdrojů IT
 • Aplikace pro analýzy zdrojů IT se orientují na všechny hlavní zdroje, tj. datové, personální a technologické .
 • Sledují jejich aktuální stav podle definovaných hledisek, vývoj v čase, analýzy problémů a omezení u jednotlivých druhů zdrojů.
 • Zahrnují:
  • Analýzy datových zdrojů - (A201A ) - sledují stav a vývoj objemů provozovaných, příp. plánovaných databází a zejména hodnocení kvality datových zdrojů, nároky na její zajištění, problémy spojené s nekvalitou dat,
  • Analýzy personálních zdrojů a kvalifikace - (A202A ) - sledují stav, vytížení a omezení v personálních kapacitách a stav a nároky na kvalifikaci pracovníků pro informatiku,
  • Analýzy technologických zdrojů - (A203A ) - sledují stav prostředků IT infrastruktury a nároky na její rozšíření, či změny,
  • Analýza a řízení výkonnosti pracovníků IT - (A204A ) - podle definovaných charakteristik a profesí.
2. Využití analytických aplikací řízení IT zdrojů v úlohách řízení IT:
 • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ),
 • Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ),
 • Řízení technologických zdrojů (TG203 ).
3. Metriky využívané v aplikacíchřízení IT zdrojů:
 • Metriky datových zdrojů a jejich kvality (ISG200 ),
 • Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ),
 • Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT (ISG240 ).