Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina aplikací : Analytické a plánovací aplikace pro řízení IT služeb
Analytické a plánovací aplikace pro řízení IT služeb
Kód podskupiny aplikací

Standardní kód podskupiny aplikací v MBI.

:
ASG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny aplikací.

1. Analytické aplikace pro řízení IT služeb
 • Analytické aplikace pro řízení IT služeb zahrnují hodnocení stavu a vývoje služeb, přípravu plánů nových služeb, projektů a údržby IT ve finančních i naturálních ukazatelích, analýzy kvality a bezpečnosti IT služeb.
 • Zahrnují:
  • Hodnocení IT služeb - (A101A ) - na základě podkladů o poskytování IT služeb se analyzuje jejich rozsah, struktura, jejich uživatelé a připravují vstupy pro určování dalšího rozvoje IT služeb,
  • Analýzy plnění SLA - (A102A ) - hodnocení úrovně obsahu a plnění SLA, Service Level Agreement,
  • Plánování portfolia IT projektů - (A103A ) - vychází z hodnocení plnění současných plánů a připravují plány na další období ve standardních finančních i naturálních ukazatelích a podle obvyklých dimenzí (struktury nákladů, projekty, útavry apod.),
  • Analýzy kvality IT služeb - (A104A ) - se orientují na hodnocení sledovaných kvalitativních charakteristik, jako např. funkcionalitu, dostupnost apod. a na vyhodnocování výsledků případných průzkumů spojenosti uživatelů a zákazníků s kvalitou IT služeb,
  • Analýzy bezpečnosti IT - (A105A ) - sledují počty služeb se zajištěnou potřebnou úrovní bezpečnosti, analýzy dokumentace bezpečnosti a hodnocení výskytů bezpečnostních incidentů ,
  • Sledování IT služeb - (A106A ) - vzhledem k potřebám podniku.
2. Využití analytických aplikací řízení IT služeb v úlohách řízení IT:
 • Návrh a realizace IT služeb (TG101 ),
 • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
 • Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ),
 • Řízení kvality služeb (TG105 ),
 • Řízení bezpečnosti služeb (TG106 ).
3. Metriky využívané v aplikacích řízení IT služeb
 • Základní metriky IT služeb (ISG100 ),
 • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ),
 • Metriky řízení kvality IT služeb (ISG140 ),
 • Metriky bezpečnosti IT služeb (ISG160 ).