Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : ISDS – Informační systém datových schránek
ISDS – Informační systém datových schránek
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB22AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Waldmannová, L., Mynařík, L., Paluš, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-01-14
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Česká pošta, s.p.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. ISDS – Informační systém datových schránek - obsahové vymezení
  • Aplikace je povinná pro orgány VS, PO zřízené ze zákona, PO v OR, Notáři . Je dána na základě Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a Vyhlášky č. 194/2009 Sb.
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Základní služby eGovernmentu“ (ASGB20XGO ).