Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : ISDS – Informační systém datových schránek
ISDS – Informační systém datových schránek
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB22AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Waldmannová, L., Mynařík, L., Paluš, M. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Česká pošta, s.p.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. ISDS – Informační systém datových schránek - obsahové vymezení
  • Aplikace je povinná pro orgány VS, PO zřízené ze zákona, PO v OR, Notáři . Je dána na základě Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a Vyhlášky č. 194/2009 Sb.
2. Funkcionalita aplikace
  1. Přihlášení s verifikací,
  2. Přijímání a posílání datových zpráv včetně přílohy (max 10 MB),
  3. Posílání hromadných datových zpráv (max 50 adresátů),
  4. Uchování zprávy 90 dnů (multischránka => archivace zpráv bez časového omezení),
  5. Ověření datové zprávy,
  6. Nastavení vlastností datové schránky, nastavení práv uživatelů,
  7. Přístup přes více platforem – internetový prohlížeč, MS Outlook, …,
  8. Možnost integrace s komerčními aplikacemi.