Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Registr obyvatel (ROB)
Registr obyvatel (ROB)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB04AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kikerle, M., Řehořek, T. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
ICZ a.s.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Registr obyvatel - obsahové vymezení
 • Registr obyvatel (ROB) je součástí Informačního systému základních registrů (ISZR).
1.1. Údaje o fyzických ososbách
 • Základní registr obyvatel, jehož  správcem je Ministerstvo vnitra, je hlavním zdrojem údajů o fyzických osobách , a to o:
  • všech občanech ČR,
  • cizincích s povolením k pobytu v ČR,
  • cizincích, kterým byl na území ČR udělen azyl nebo doplňková ochrana,
  • jiných fyzických osobách, o nichž jiný právní předpis stanoví, že budou vedeny v Registru obyvatel.
 • Prostřednictvím agendových informačních systémů budou do ROBu editovány údaje o fyzických osobách.

1.2. Přehled agendových IS:
 1. Evidence obyvatel (AISEO),
 2. Evidence cizinců (CIS),
 3. Evidence občanských průkazů (AISEOP),
 4. Evidence cestovních dokladů (AISECD),
 5. Datové schránky (ISDS).

1.3. Zápis referenčních údajů
 • Zapisovat referenční údaje mohou tyto Orgány veřejné moci (OVM) :
  • Matriční úřady,
  • Krajské úřady,
  • Ohlašovny,
  • Policie České republiky,
  • Obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
  • Ministerstvo vnitra.
2. Funkcionalita aplikace
 1. Centralizuje data -> uchovává tzv. referenční údaje, pro ROB jimi jsou Příjmení, Jméno, Adresa místa pobytu, Datum, místo a okres narození, Datum, místo a okres úmrtí, Státní občanství, Čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, Záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky,
 2. Referenční údaje jsou státem garantovány jako aktuální a správné,
 3. Jednotlivým Orgánům veřejné moci (OVM) v souvislosti s výkonem konkrétní agendy poskytuje správné a ověřené referenční údaje,
 4. Umožňuje kontrolu – obyvatel, jehož se data týkají, může prostřednictvím Czech POINTU nebo ISDS požádat o tyto výpisy - Záznam o využívání údajů z registru obyvatel, Výpis údajů z registru obyvatel,
 5. Možnost si nastavit automatickou notifikaci třetích stran, při změně referenčního údaje (odešle se jim to prostřednictvím datové schránky).
3. Odkazy na demo a další zdroje