Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Registr obyvatel
Registr obyvatel
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB04AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kikerle, M., Řehořek, T. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
ICZ a.s.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Registr obyvatel - obsahové vymezení

Registr obyvatel (ROB) je součástí Informačního systému základních registrů (ISZR).

1.1. Údaje o fyzických ososbách

Základní registr obyvatel, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, je hlavním zdrojem údajů o fyzických osobách, a to o:

 1. všech občanech ČR,
 2. cizincích s povolením k pobytu v ČR,
 3. cizincích, kterým byl na území ČR udělen azyl nebo doplňková ochrana,
 4. jiných fyzických osobách, o nichž jiný právní předpis stanoví, že budou vedeny v Registru obyvatel.

Prostřednictvím agentových informačních systémů budou do ROBu editovány údaje o fyzických osobách.

1.2. Přehled agentových IS:
 1. Evidence obyvatel (AISEO),
 2. Evidence cizinců (CIS),
 3. Evidence občanských průkazů (AISEOP),
 4. Evidence cestovních dokladů (AISECD),
 5. Datové schránky (ISDS).

1.3. Zápis referenčních údajů

Zapisovat referenční údaje mohou tyto Orgány veřejné moci (OVM):

 1. Matriční úřady,
 2. Krajské úřady,
 3. Ohlašovny,
 4. Policie České republiky,
 5. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 6. Ministerstvo vnitra.

2. Funkcionalita aplikace
 1. Centralizuje data -> uchovává tzv. referenční údaje, pro ROB jimi jsou Příjmení, Jméno, Adresa místa pobytu, Datum, místo a okres narození, Datum, místo a okres úmrtí, Státní občanství, Čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, Záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky,
 2. Referenční údaje jsou státem garantovány jako aktuální a správné,
 3. Jednotlivým Orgánům veřejné moci (OVM) v souvislosti s výkonem konkrétní agendy poskytuje správné a ověřené referenční údaje,
 4. Umožňuje kontrolu – obyvatel, jehož se data týkají, může prostřednictvím Czech POINTU nebo ISDS požádat o tyto výpisy - Záznam o využívání údajů z registru obyvatel, Výpis údajů z registru obyvatel,
 5. Možnost si nastavit automatickou notifikaci třetích stran, při změně referenčního údaje (odešle se jim to prostřednictvím datové schránky).

3. Odkazy na demo a další zdroje

Registr obyvatel