Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Registr obyvatel (ROB)
Registr obyvatel (ROB)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB04AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kikerle, M., Řehořek, T. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-12-30
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
ICZ a.s.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Registr obyvatel - obsahové vymezení
 • Registr obyvatel (ROB) je součástí Informačního systému základních registrů (ISZR).
1.1. Údaje o fyzických ososbách
 • Základní registr obyvatel, jehož  správcem je Ministerstvo vnitra, je hlavním zdrojem údajů o fyzických osobách , a to o:
  • všech občanech ČR,
  • cizincích s povolením k pobytu v ČR,
  • cizincích, kterým byl na území ČR udělen azyl nebo doplňková ochrana,
  • jiných fyzických osobách, o nichž jiný právní předpis stanoví, že budou vedeny v Registru obyvatel.
 • Prostřednictvím agendových informačních systémů budou do ROBu editovány údaje o fyzických osobách.
 • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Základní aplikace a nástroje eGovernmentu“ (ASGB00XGO ).
2. Odkazy na demo a další zdroje