Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : eJustice
eJustice
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB33AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sládková L., Hanzlová M., Matoušková S. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
IDS Scheer, dnes Software AG – analýza, pilotní projekt ISIR ;CCA Group – implementátor ;Telefónica O2 CZ, a.s. – elektronická komunikace ;T-Systems, a.s. – datové služby ;HP, s.r.o. – nástroje pro správu
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. eJustice - obsahové vymezení
 • Poskytnutí aktuálních informací, prostřednictvím eJustice, kterou spravuje Ministerstvo spravedlnosti, o hledaném subjektu jiným subjektům , kteří mají zájem vyhledat tyto informace snadno a rychle. Cílem je:*
 • zvýšení průchodnosti české justice,
  • snížení doby vyřizování soudních případů,
  • zefektivnění spolupráce s Policií ČR,
  • zlepšení dohledu průběhu soudního řízení,
  • zlepšení komunikace a sdílení informací mezi soudy, ministerstvy, orgány veřejné moci a např. Českou advokátní komorou,
  • zlepšení přístupu veřejnosti k informacím.
2. Funkcionalita aplikace
 1. Obchodní rejstřík: vyhledání informací o právnických osobách (př. společnících), tisk úplného výpisu nebo výpisu platných osob, sbírka listin, dokumenty (např. rozvaha za určité období),
 2. Insolvenční rejstřík: vyhledávání informací (z insolvenčních řízení zahájených od 1/2008) o insolvenčních řízeních, insolvenčních správcích, dlužnících, průběhu insolvenčního řízení a dokumentů z insolvenčních spisů,
 3. ePodatelna: podání elektronického platebního rozkazu (ePlatební rozkaz), podávání hromadných žalob (občanskoprávní, správní, obchodní), podání návrhu věci týkající se nezletilých dětí (výživné, styk s dětmi, určení otcovství, osvojení), podání návrhu na výkon rozhodnutí (návrh na exekuci), podání návrhu na zápis nebo změny do Obchodního rejstříku,
 4. Rejstřík trestů: obsahuje informace o kontaktních místech, kde je možné získat výpisy z trestního rejstříku (pouze s elektronickým podpisem), výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, aktuální znění Trestního zákona,
 5. eTrestní řízení: jednotné vedení agendy trestního řízení, vedení elektronických spisů,
 6. Judikatura: umožňuje předvídat rozhodnutí, zjištění způsobu aplikace právně, výklad právních předpisů,
 7. infoSoud: zjištění informací o průběhu řízení probíhajících u příslušného soudu, sledování postupů při vyřizování dané věci,
 8. infoData: poskytuje výkazy soudů a státních zastupitelství, statistické ročenky a další dokumenty Ministerstva spravedlnosti pro ČR,
 9. infoDeska: informace zveřejňované na klasické úřední desce v elektronické podobě,
 10. infoJednání: informace o jednotlivých jednáních soudu, přístupnost jednání pro účastníky (např. veřejné).
3. Odkazy na demo a další zdroje