Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)
Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB36AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Hostaš, Z., Hrkal, J. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Správa: Téléfonica Czech Republic a.s.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) - obsahové vymezení

ISRT umožňuje jednotlivým českým soudům vedení vlastního seznamu udělených trestů. Tyto informace pak lze rychle a snadno poskytovat prostřednictvím datových sítí za použití elektronického podpisu. Systém komunikuje s evidencí obyvatel a měl by mít postupně zprovozňovánu také komunikaci se soudními systémy. Zároveň dochází k propojování v rámci evropských států za účelem předávání informací o trestně stíhaných osobách.

Orgány veřejné moci vykonávající agendu:

  1. Kontaktní místa veřejné správy,
  2. Matriční úřady,
  3. Soudy,
  4. Státní zastupitelství,
  5. Zastupitelské úřady.

Prostřednictvím elektronické podatelny Rejstříku trestů je při použití elektronického (kvalifikovaného) podpisu možné zdarma nahlédnout do opisu z rejstříku trestů, nebo zjistit, kdy a komu byl vydán výpis nebo opis týkající se dané osoby. Díky spolupráci s Ministerstvem vnitra lze od roku 2008 výpis z rejstříku trestů získat také na terminálech Czech POINT. Zde vydaný výpis je opatřen ověřovací doložkou podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

2. Funkcionalita aplikace

V současnosti již všechny orgány státní moci na území ČR komunikují s rejstříkem trestů výhradně elektronicky. Systém se zaměřuje na jednoduchou využitelnost jak na území ČR, tak i v cizině. Na tento fakt také navazuje jeden z nejpodstatnějších efektů zavedení ISRT, totiž možnost jeho napojení do ECRIS – Evropského informačního systému rejstříku trestů. Tento evropský systém si klade za cíl elektronické propojení databází rejstříků všech členských zemí EU. Smyslem tohoto projektu je rychlá výměna informací o odsouzeních, což umožní soudcům, státním zástupcům a dalším orgánům snadný přístup ke kompletní trestněprávní historii kteréhokoli občana EU. Vyměňování tohoto typu informací vyžaduje rozhodnutí Rady 2009/315/SVV.

3. Odkazy na demo a další zdroje

ISRT,

Justice

4. Poznámky, reference

Agenda rejstříku trestů je vykonávána na základě následujících předpisů:

  1. Zákon o ochraně osobních údajů (Zákon 101/2004 Sb.),
  2. Zákon o rejstříku trestů (Zákon 269/1994 Sb.),
  3. Zákon o archivnictví a spisové službě (Zákon 499/2004 Sb.).