Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)
Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB36AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Hostaš, Z., Hrkal, J. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Správa: Téléfonica Czech Republic a.s.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) - obsahové vymezení
 • ISRT umožňuje jednotlivým českým soudům vedení vlastního seznamu udělených trestů . Tyto informace pak lze rychle a snadno poskytovat prostřednictvím datových sítí za použití elektronického podpisu.
 • Systém komunikuje s evidencí obyvatel a měl by mít postupně zprovozňovánu také komunikaci se soudními systémy .
 • Zároveň dochází k  propojování v rámci evropských států za účelem předávání informací o trestně stíhaných osobách.
 • Orgány veřejné moci vykonávající agendu :
  • Kontaktní místa veřejné správy,
  • Matriční úřady,
  • Soudy,
  • Státní zastupitelství,
  • Zastupitelské úřady.
 • Prostřednictvím elektronické podatelny Rejstříku trestů je při použití elektronického (kvalifikovaného) podpisu možné zdarma nahlédnout do opisu z rejstříku trestů , nebo zjistit, kdy a komu byl vydán výpis nebo opis týkající se dané osoby. Díky spolupráci s Ministerstvem vnitra lze od roku 2008 výpis z rejstříku trestů získat také na terminálech Czech POINT. Zde vydaný výpis je opatřen ověřovací doložkou podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
2. Funkcionalita aplikace
 • V současnosti již v šechny orgány státní moci na území ČR komunikují s rejstříkem trestů výhradně elektronicky. Systém se zaměřuje na jednoduchou využitelnost jak na území ČR, tak i v cizině.
 • Jeden z nejpodstatnějších efektů zavedení ISRT je možnost jeho napojení do ECRIS – Evropského informačního systému rejstříku trestů . Tento evropský systém si klade za cíl elektronické propojení databází rejstříků všech členských zemí EU.
 • Smyslem tohoto projektu je rychlá výměna informací o odsouzeních, což umožní soudcům, státním zástupcům a dalším orgánům snadný přístup ke kompletní trestněprávní historii kteréhokoli občana EU.
 • Vyměňování tohoto typu informací vyžaduje rozhodnutí Rady 2009/315/SVV .
3. Odkazy na demo a další zdroje
4. Poznámky, reference - Legislativa:
 1. Zákon o ochraně osobních údajů (Zákon 101/2004 Sb.),
 2. Zákon o rejstříku trestů (Zákon 269/1994 Sb.),
 3. Zákon o archivnictví a spisové službě (Zákon 499/2004 Sb.).