Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : IS celně deklarační
IS celně deklarační
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB07AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Herold R., Machat, S. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Aquasoft spol. s r.o., TranSoft a.s.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. IS celně deklarační - obsahové vymezení
 • Celně deklarační informační systém zajišťuje komplexní informatickou podporu procesům celního řízení dovozu, vývozu a tranzitu zboží (e-Dovoz, NCTS a e-Vývoz).
 • Jedná se především o registrační, vyměřovací, kontrolní a vymáhací činnosti v rámci mezinárodního obchodu ČR, a dále o realizaci plateb povinných odvodů (clo/daně) v rámci fiskální politiky ČR a EU.
 • Cílem Celně deklaračního systému je poskytnout nástroj pro usnadnění a automatizaci procesů, spojených s celním řízením , jak na straně orgánů celní správy, tak u dotčených hospodářských subjektů (deklaranti, dovozci, vývozci, speditéři, přepravci atd.).
 • Data jsou elektronicky vyměňována mezi hospodářskými subjekty a orgány celní správy , a dále mezi orgány celní správy v rámci celého Společenství a zemí EFTA .
1.1. e-Dovoz
 • V případě směřování zboží na celní území Společenství se jedná o zasílání tzv. vstupního souhrnného celního prohlášení – entry summary declaration (ESD) . Obsah ESD bude primárně sloužit k vyhodnocení rizikovosti zásilky, tzn., zda takové zboží může vůbec vstoupit na území Společenství.
1.2. e-Vývoz
 • Režim vývozu umožňuje, aby zboží Společenství opustilo celní území Společenství. Vývoz z ahrnuje uplatnění výstupních formalit pro dané zboží včetně obchodně-politických opatření a případného vybrání vývozního cla.
1.3. NCTS

Je společný projekt EU pro režim tranzit . Je založen na elektronické komunikaci mezi subjekty (deklaranty), Celní správou ČR a zeměmi projektu (EU + ESVO).

2. Funkcionalita, subsystémy aplikace
 1. IS celně deklarační - ASEO - evidence a správa povolení a zjednodušených postupů hospodářských subjektů,
 2. IS celně deklarační - ECDC - účetní evidence celních dluhů,
 3. IS celně deklarační – Banka,
 4. IS celně deklarační - TOR - evidence cla pro odvody do EU,
 5. IS celně deklarační – Pokladna,
 6. IS celně deklarační - EOS – informační systém pro registraci (oprávněných) hospodářských subjektů,
 7. IS celně deklarační - AEO – systém pro registraci oprávněných hospodářských subjektů,
 8. IS celně deklarační - EORI - systém pro registraci hospodářských subjektů, které vstupují do styku s orgány celních správ v rámci Evropského společenství,
 9. IS celně deklarační - FMRN - sledování havarijních (fallback) MRN,
 10. IS celně deklarační – Intrastat,
 11. IS celně deklarační - NCTS/ECS/TIR, ICS - systém zajišťující informatickou podporu pro sledování a zpracování tranzitu, vývozu a dovozu zboží s využitím komunikace s centrálním systémem Evropského společenství,
 12. IS celně deklarační - Taric - integrovaný sazebník Evropských společenství,
 13. IS celně deklarační - WDIS - v provozu modul pro režim dovozu (pouze pro opravu starších dokladů v něm pořízených) a modul režimu s ekonomickými účinky AZS/N (aktivní zušlechťovací styk v systému navracení),
 14. IS celně deklarační - ZJP - evidence povolení zjednodušených postupů.

3. Odkazy na demo a další zdroje