Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Volby.cz - Český statistický úřad
Volby.cz - Český statistický úřad
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB79AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Čoček, F (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Volby.cz - Český statistický úřad - obsahové vymezení

Webová aplikace Volby.cz je veřejně přístupná webová stránka. Není zaměřená na nějaké určité skupiny lidí či organizací. Neobsahuje žádné speciální podmínky používání, nevyžaduje žádná oprávnění, registraci, či přihlášení. Na samotná data se vztahují pouze Podmínky pro využívání a další zveřejňování statistických údajů ČSÚ. Přesto lze její uživatele rozdělit do dvou skupin, a to na širokou veřejnost (jednotlivce) a média (a některé další subjekty). Zatímco běžní uživatelé přistupují k informacím o volebních výsledcích prostřednictvím svého prohlížeče přes klasické rozhraní HTML stránek, média (například zpravodajské portály) využívají Otevřených dat, která jsou relativně novou součástí aplikace. K dispozici jsou ve formátu XML, který je lze automaticky zpracovávat a získaná volební data dále prezentovat na jiné webové stránce. Základním posláním portálu je poskytování volebních výsledků a výsledků hlasování v celostátním referendu. Jedná se tedy o aplikaci pro průběžné poskytování informací a sumarizací výsledků hlasování s dálkovým přístupem.

2. Funkcionalita aplikace
  1. Celkové výsledky hlasování.
  2. Výsledky hlasování za územní celky (příp. za volební kraje).
  3. Územní přehledy o volební účasti.
  4. Informace o stavu zpracování.
  5. Případně rozdělení mandátů.

Všechny tyto informace jsou během sčítání průběžně aktualizovány a lze jimi hierarchicky procházet. Tedy například nechat postupně “rozpadat” kraj na okres, obec či přebírací místo až na jednotlivé okrsky. V případně třeba sněmovních voleb je pak ještě možné v každém jednotlivém okrsku zobrazit přednostní hlasy pro jednotlivé kandidáty. Jedná se tedy o poměrně vysokou granularitu nabízených informací. Ve všech těchto úrovních lze sledovat absolutní i relativní počet hlasů jednotlivým stranám (kandidátům), počet (ne)zpracovaných okrsků, počet (ne)platných hlasů a volební účast.