Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Volby.cz - Český statistický úřad
Volby.cz - Český statistický úřad
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB79AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Čoček, F (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Volby.cz - Český statistický úřad - obsahové vymezení
 • Webová aplikace Volby.cz je veřejně přístupná webová stránka. Není zaměřená na nějaké určité skupiny lidí či organizací. Neobsahuje žádné speciální podmínky používání, nevyžaduje žádná oprávnění, registraci, či přihlášení.
 • Na samotná data se vztahují pouze Podmínky pro využívání a další zveřejňování statistických údajů ČSÚ. Přesto lze její uživatele rozdělit do dvou skupin, a to na širokou veřejnost (jednotlivce) a média (a některé další subjekty).
 • Zatímco běžní uživatelé přistupují k informacím o volebních výsledcích prostřednictvím svého prohlížeče přes klasické rozhraní HTML stránek, média (například zpravodajské portály) využívají Otevřených dat , která jsou relativně novou součástí aplikace. K dispozici jsou ve formátu XML, který je lze automaticky zpracovávat a získaná volební data dále prezentovat na jiné webové stránce.
 • Základním posláním portálu je poskytování volebních výsledků a výsledků hlasování v celostátním referendu. Jedná se tedy o aplikaci pro průběžné poskytování informací a sumarizací výsledků hlasování s dálkovým přístupem.
2. Funkcionalita aplikace
 1. Celkové výsledky hlasování.
 2. Výsledky hlasování za územní celky (příp. za volební kraje).
 3. Územní přehledy o volební účasti.
 4. Informace o stavu zpracování.
 5. Případně rozdělení mandátů.
 6. Všechny tyto informace jsou během sčítání průběžně aktualizovány a lze jimi hierarchicky procházet. Tedy například nechat postupně “rozpadat” kraj na okres, obec či přebírací místo až na jednotlivé okrsky.
 7. V případě třeba sněmovních voleb je pak ještě možné v každém jednotlivém okrsku zobrazit přednostní hlasy pro jednotlivé kandidáty. Jedná se tedy o poměrně vysokou granularitu nabízených informací. Ve všech těchto úrovních lze sledovat absolutní i relativní počet hlasů jednotlivým stranám (kandidátům), počet (ne)zpracovaných okrsků, počet (ne)platných hlasů a volební účast.