Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : AISEO
AISEO
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB16AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Mazanec, D., Charvát, Z. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-26
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Správce: Ministerstvo vnitra ;Zapisovatelé: krajské úřady
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. AISEO - obsahové vymezení
  • AISEO je kompozitní služba – je tedy eGON služba informačního systému základních registrů , které poskytují údaje vedené v základních registrech a v agendových informačních systémech. Jako kompozitní služba je součástí Registru obyvatel (ROB), což je je jeden ze základních registrů České republiky. Jeho vznik je dán zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Je spravován Správou základních registrů . Je součástí Informačního systému základních registrů (ISZR).
  • AISEO se zaměřuje na správu informací o občanech ČR a cizincích se specifickými vazbami k občanům ČR, popřípadě vazebně stíhaných cizincích a osobách, které české občanství pozbyly.
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Základní aplikace a nástroje eGovernmentu“ (ASGB00XGO ).
2. Odkazy na demo a další zdroje