Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Projektová kancelář
Projektová kancelář
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
A422A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Pražský, P. (pražský, s.r.o.)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Individuální řešení na základě stávajících aplikací pro řízení projektů, nebo vlastní řešení, např. na základě MOSS
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Projektová kancelář - obsahové vymezení
  • Produkty pro evidenci dokumentace související s projektem a jeho řízením.
2. Funkcionalita aplikace
  1. Centralizovaná správa projektů, jejich účelné řízení a monitoring.
  2. Řízení znalostí.
  3. Nástroj pro plánování průběhu projektu, pro evidenci úkolů, činností, rozpočtu, kvality, rizik, událostí, pro řízení pracovních týmů.
  4. Evidence dokumentace související s projektem.
  5. Centralizované uložení a správa výstupních dokumentů.
  6. Atributy potřebné pro řízení projektu,
  7. Vše potřebné pro řízení harmonogramu, úkolů, zdrojů, financí…