Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Portál Sčítání lidu, domů a bytů
Portál Sčítání lidu, domů a bytů
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB78AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Mazanec, D. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Hewlett-Packard s.r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Portál Sčítání lidu, domů a bytů - obsahové vymezení
 • Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Z pohledu architektury aplikace mají uživatelé možnost zobrazovat veškerá data z veřejné databáze ve formě tabulek nebo grafů . Všechna data lze exportovat do XLS, XML či tisknout. Z celkové koncepce aplikace je zřejmé, že cílí jak na odbornou tak i laickou veřejnost.
2. Funkcionalita aplikace

2.1. Základní funkce
 1. skenování (digitalizace listinných formulářů),
 2. OCR (automatické rozpoznávání textu),
 3. validace (manuální verifikace a validace),
 4. export dat do zpracovatelské databáze,
 5. automatické kódování slovních záznamů pomocí připravených slovníků,
 6. deduplikace a prioritizace (těmito procesy se řešila duplicita osob a domů a vyhodnocovali se vstupní údaje ve vztahu k jiným datovým zdrojům jako RSO ISEO).
2.2. Data sčítání lidu
 1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu,
 2. Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání,
 3. Obyvatelstvo podle věku,
 4. Obyvatelstvo podle národnosti,
 5. Obyvatelstvo podle náboženské víry,
 6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity,
 7. Domovní fond,
 8. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností,
 9. Vyjíždějící do zaměstnání a škol,
 10. Hospodařící domácnosti podle typu.
3. Odkazy na demo a další zdroje