Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Analýzy řešených IT projektů
Analýzy řešených IT projektů
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
A401A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Analýzy řešených IT projektů - obsahové vymezení aplikace
 • Účelem aplikace je hodnotit souhrnně aktuální stav řešených projektů a podstatné charakteristiky jednotlivých zahajovaných, řešených nebo ukončovaných projektů .
 • Připravuje podklady při identifikovaných problémech pro případná opatření v organizaci a zajištění projektů kapacitami.
2. Funkcionalita aplikace
 • Vývoj základních charakteristik projektů,
 • Vývoj nákladů na projekty - v počtu projektů dodržujících rozpočet, dodržujících harmonogram a nákladů na projektové změny,
 • Podíly projektů na celkových nákladech na projekty,
 • Počty nedodržených milníků a dnů zpoždění podle dodavatelů,
 • Podíly projektových rizik a projektových změn podle projektů,
 • Počty projektových zpoždění a projektových změn v kvartále roku.
3. Obsah balíčku ke stažení
 • návrh aplikace na bázi kontingenčních tabulek v Excel PowerPivot 2016, resp. 2013 (pro spuštění musí být aktivován PowerPivot),
 • dokument - dokumentace k aplikaci Analýzy řešených IT projektů,
 • presentace funkcionality a datového modelu aplikace,
 • dimenze (struktura, příklady dat): čas, projekty, nákladové druhy, dodavatelé,
 • tabulka faktů (příklady dat).
4. Poznámky, reference
 • Struktura záznamů a význam jednotlivých atributů tabulek je obsahem dokumentace v přiloženém balíčku ke stažení (viz položka Obsah balíčku).
 • Návrh aplikace je v Excel PowerPivot, v ukazatelích i dimenzích aplikace jsou obsaženy pouze příklady hodnot .