Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Analýzy výnosů a efektů IT
Analýzy výnosů a efektů IT
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
A303A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Analýzy výnosů a efektů IT - obsahové vymezení aplikace
 • Účelem aplikace je zhodnotit dosahované výnosy z informatiky (přímé i ve formě přidané hodnoty k základním produktům a službám) a analyzovat ekonomické i mimoekonomické efekty .
 • Na základě analýz se připravují dílčí podklady pro plány výnosů a efektů na další období.
2. Funkcionalita aplikace
 • Vývoj efektů v % v kvartálech let - zvýšení výnosů podniku, snížení podnikových nákladů, zkrácení doby zakázky,
 • Objem výnosů z IT služeb podle zákazníků,
 • Efekty podle podnikových útvarů - snížení nákladů a snížení průměrné doby zakázky,
 • Vývoj výnosů z informatiky v kvartálech jednotlivých let,
 • Podíly služeb na výnosech z IT,
 • Vývoj efektů IT v kvartálech.
3. Obsah balíčku ke stažení
 • návrh aplikace na bázi kontingenčních tabulek v Excel PowerPivot 2016, resp. 2013 (pro spuštění musí být aktivován PowerPivot),
 • dokument - dokumentace k aplikaci Analýzy výnosů a efektů IT,
 • presentace funkcionality a datového modelu aplikace,
 • dimenze (struktura, příklady dat): čas, služby, zákazníci, podnikové útvary,
 • tabulka faktů (příklady dat).
4. Poznámky, reference
 • Struktura záznamů a význam jednotlivých atributů tabulek je obsahem dokumentace v přiloženém balíčku ke stažení (viz položka Obsah balíčku).
 • Návrh aplikace je v Excel PowerPivot, v ukazatelích i dimenzích aplikace jsou obsaženy pouze příklady hodnot .