Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)
Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB21AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Černohorský, J. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Provozuje MVČR ;Spravuje: newps.cz s.r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) - obsahové vymezení
 • „Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa , kde je možné :
  • získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů,
  • úředně ověřit dokumenty a listiny,
  • převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak,
  • získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi,
  • podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.
 • Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.“(Zdroj: Dokumenty CzechPoint).
 • Informační systém Czech POINT mohou využívat všichni občané České republiky – včetně zahraničních ambasád.
2. Funkcionalita aplikace
 • Czech POINT sám o sobě neuchovává žádná data. Je pouze rozhraním mezi systémy jiných úřadů:
  • Katastr nemovitostí,
  • Obchodní rejstřík,
  • Živnostenský rejstřík,
  • Rejstřík trestů,
  • Rejstříku trestů právnické osoby,
  • Podání podle živnostenského zákona (§ 72),
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče,
  • Ověřený výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
  • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH,
  • Insolvenční rejstřík,
  • Datové schránky,
  • Autorizovaná konverze dokumentů,
  • Úschovna,
  • CzechPOINT@office,
  • Základní registry.
3. Odkazy na demo a další zdroje