Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Analýzy technologických zdrojů
Analýzy technologických zdrojů
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
A203A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Analýzy technologických zdrojů - obsahové vymezení aplikace

Účelem aplikace je analyzovat stav zajištění informatiky technologickými zdroji, tj. technickými prostředky, software a jeho licencemi. Zahrnuje i hodnocení problémů infrastruktury podle jejích dodavatelů. Vytváří podklady pro plánování rozvoje technologických zdrojů, pořizování nových prostředků a upgrade stávajících. Vztahy mezi metrikami a dimenzemi dokumentuje další schéma. Základními sledovanými metrikami jsou:

 1. Počty technických prostředků a počty prostředků dodržujících technologické standardy,
 2. Počty softwarových licencí a počty prostředků dodržujících technologické standardy,
 3. Počet využívaných licencí,
 4. Počet využívaných technických prostředků.
2. Funkcionalita aplikace

Funkcionalita zahrnuje následující funkce, jejich příklady řešení jsou obsaženy v balíčku ke stažení:

 • Vývoj počtu technických prostředků, dodržení technologických standardů a využití technických prostředků dle kvartálů,
 • Vývoj počtu licencí software, dodržení technologických standardů a využití licencí dle kvartálů,
 • Podíly dodavatelů na počtech technických prostředků,
 • Využití technických prostředků dle útvarů,
 • Počty licencí a počty dodržujících standardy dle dodavatelů,
 • Podíly útvarů podniku na využití licencí software.
3. Obsah balíčku ke stažení
 • návrh aplikace na bázi kontingenčních tabulek v Excel PowerPivot 2010, resp. 2013, 2016 (pro spuštění musí být nainstalován PowerPivot),
 • dokument - dokumentace k aplikaci Analýzy technologických zdrojů,
 • presentace funkcionality a datového modelu aplikace,
 • dimenze (struktura, příklady dat): čas, dodavatelé, podnikové útvary, hardware, software,
 • tabulka faktů (příklady dat).
4. Poznámky, reference

Struktura záznamů a význam jednotlivých atributů tabulek je obsahem dokumentace v přiloženém balíčku ke stažení (viz položka Obsah balíčku). Návrh aplikace je v Excel PowerPivot, v ukazatelích i dimenzích aplikace jsou obsaženy pouze příklady hodnot).