Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Analýzy personálních zdrojů a kvalifikace
Analýzy personálních zdrojů a kvalifikace
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
A202A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Analýzy personálních zdrojů a kvalifikace - obsahové vymezení aplikace

Účelem aplikace je analyzovat stav zajištění informatiky personálními zdroji v jejich profesních i personálních strukturách. Vytváří podklady pro plánování rozvoje personálních zdrojů vzhledem k potřebám provozu a rozvoje podnikové informatiky. Vztahy mezi metrikami a dimenzemi dokumentuje schéma.

2. Funkcionalita aplikace

Funkcionalita zahrnuje následující funkce, jejich příklady řešení jsou obsaženy v balíčku ke stažení:

  • Počty a podíly pracovníků podle podnikových úseků a útvarů,
  • Vývoj počtu hodin školení v IT podle zaměstnanců,
  • Podíly útvarů na školení v IT,
  • Objem školení podle rolí v IT,
  • Vývoj objemu školení v kvartálech.
3. Obsah balíčku ke stažení
  • návrh aplikace na bázi kontingenčních tabulek v Excel PowerPivot 2010, resp. 2013, 2016 (pro spuštění musí být nainstalován PowerPivot),
  • dokument - dokumentace k aplikaci Analýzy personálních zdrojů pro informatiku,
  • presentace funkcionality a datového modelu aplikace,
  • dimenze (struktura, příklady dat): čas, služby, dodavatelé,
  • tabulka faktů (příklady dat).
4. Poznámky, reference

Struktura záznamů a význam jednotlivých atributů tabulek je obsahem dokumentace v přiloženém balíčku ke stažení (viz položka Obsah balíčku). Návrh aplikace je v Excel PowerPivot, v ukazatelích i dimenzích aplikace jsou obsaženy pouze příklady hodnot).