Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Pokrytí požadavků na rozvoj a změny IT
Pokrytí požadavků na rozvoj a změny IT
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
A002A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Pokrytí požadavků na rozvoj a změny IT - obsahové vymezení aplikace
 • Účelem aplikace je poskytovat přehled o úrovni plnění definovaných požadavků na informatiku a vytvářet podklady pro určování prioritních řešení, resp. řešení požadavků, které jsou zatím nedostatečně zajištěny.
 • Obsahuje i vývoj pokrytí uživatelských požadavků v čase , tj. za stanovené intervaly, v daném příkladu za jednotlivé kvartály.
 • Hlavní sledovanou metrikou je Pokrytí uživatelských požadavků v % .
 • Hodnoty úrovně pokrytí požadavků se obvykle získávají kvalifikovaným odhadem nebo zprůměrováním odhadů příslušných uživatelů, kteří požadavek definovali a případně i zainteresovaných manažerů, včetně CIO.
2. Funkcionalita aplikace
 • Vývoj pokrytí uživatelských požadavků v kvartálech,
 • Úroveň pokrytí požadavků dle kategorií ve vybraném kvartále roku ,
 • Podíly počtu požadavků podle útvarů ve vybraném kvartále roku,
 • Pokrytí uživatelských požadavků podle podnikových úseků ve vybraném kvartále roku,
 • Podíly nepokrytých požadavků podle útvarů ve vybraném kvartále roku,
 • Pokrytí požadavků s nejvyšší prioritou ve vybraném kvartále roku.
3. Obsah balíčku ke stažení
 • návrh aplikace na bázi kontingenčních tabulek v Excel PowerPivot 2016, resp. 2013 (pro spuštění musí být aktivován PowerPivot),
 • dokument - dokumentace k aplikaci Pokrytí požadavků na rozvoj a změny podnikové informatiky,
 • presentace funkcionality a datového modelu aplikace,
 • dimenze (struktura, příklady dat): čas, uživatelské požadavky, podnikové útvary,
 • data ukazatelů (příklady dat).
4. Poznámky, reference
 • Struktura záznamů a význam jednotlivých atributů tabulek je obsahem dokumentace v přiloženém balíčku ke stažení (viz položka Obsah balíčku).
 • Návrh aplikace je v Excel PowerPivot, v ukazatelích i dimenzích aplikace jsou obsaženy pouze příklady hodnot .