Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Analýzy datových zdrojů
Analýzy datových zdrojů
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
A201A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Analýzy datových zdrojů - obsahové vymezení aplikace
 • Účelem aplikace je analyzovat stav datových bází podniku z hlediska jejich objemu a kvality, resp. chybovosti.
 • Zahrnuje zejména hodnocení nákladů a pracnosti na odstraňování chyb a objemu ekonomických a obchodních ztrát vyvolávaných nekvalitními daty a dále hodnocení nákladů na pořízení externích dat.
2. Funkcionalita aplikace
 • Vývoj objemu datových zdrojů, časových nákladů na zajištění kvality a objemu ztrát z nekvalitních dat,
 • Podíly útvarů na zajištění kvality dat,
 • Ztráty z nekvalitních dat podle datových zdrojů,
 • Podíly útvarů na ztrátách z nekvalitních dat,
 • Vývoj ztrát z nekvalitních dat.
3. Obsah balíčku ke stažení
 • návrh aplikace na bázi kontingenčních tabulek v Excel PowerPivot 2016, resp. 2013 (pro spuštění musí být aktivován PowerPivot),
 • dokument - dokumentace k aplikaci Analýzy datových zdrojů,
 • presentace funkcionality a datového modelu aplikace,
 • dimenze (struktura, příklady dat): čas, datové zdroje, podnikové útvary,
 • tabulka faktů (příklady dat).
4. Poznámky, reference
 • Struktura záznamů a význam jednotlivých atributů tabulek je obsahem dokumentace v přiloženém balíčku ke stažení (viz položka Obsah balíčku).
 • Návrh aplikace je v Excel PowerPivot, v ukazatelích i dimenzích aplikace jsou obsaženy pouze příklady hodnot .