Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Analýzy kvality IT služeb
Analýzy kvality IT služeb
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
A104A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Analýzy kvality IT služeb - obsahové vymezení aplikace
 • Účelem aplikace je vyhodnotit stav kvality služeb podle definovaných charakteristik a připravit podklady pro úpravy v nabídce služeb, případně úpravy SLA .
2. Funkcionalita aplikace
 • Vývoj počtu problémových služeb a počtu dní zpoždění implementace,
 • Vývoj úrovně kvality služeb v %,
 • Vývoj úrovně flexibility služeb v %,
 • Podíly dodavatelů na problémových službách,
 • Podíly dodavatelů na zpoždění implementace služeb,
 • Celková úroveň kvality služeb ve vybraném kvartále roku,
 • Vývoj úrovně funkcionality, dostupnosti a výkonnosti.
3. Obsah balíčku ke stažení
 • návrh aplikace na bázi kontingenčních tabulek v Excel PowerPivot 2016, resp. 2013 (pro spuštění musí být aktivován PowerPivot),
 • dokument - dokumentace k aplikaci Analýzy kvality IT služeb,
 • presentace funkcionality a datového modelu aplikace,
 • dimenze (struktura, příklady dat): čas, služby, dodavatelé,
 • tabulka faktů (příklady dat).
4. Poznámky, reference
 • Struktura záznamů a význam jednotlivých atributů tabulek je obsahem dokumentace v přiloženém balíčku ke stažení (viz položka Obsah balíčku).
 • Návrh aplikace je v Excel PowerPivot, v ukazatelích i dimenzích aplikace jsou obsaženy pouze příklady hodnot .