Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Automatizovaný daňový informační systém (ADIS)
Automatizovaný daňový informační systém (ADIS)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB17AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Růžičková, V. (Gist s.r.o.)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
IBM
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Automatizovaný daňový informační systém (ADIS) - obsahové vymezení
  • ADIS je informační systém využívaný orgány Finanční správy ČR za účelem zkvalitnění správy daní a komunikace Finanční správy ČR s ostatními orgány veřejné správy a orgány EU. ADIS poskytuje podporu ve všech základních procesech probíhajících v rámci správy daní. Podpora spočívá především v automatizaci řady činností a v poskytování validních informací z různých daňových oblastí.
  • Daňové subjekty využívají ADIS v podobě Daňového portálu pro elektronická podání a pro získávání informací pomocí Daňové informační schránky .
2. Funkcionalita aplikace
  • Celý ADIS je komplexní aplikací, která je složena z různých aplikačních oblastí (AO) . Aplikační oblasti lze rozdělit do dvou větších skupin: *
  • AO odpovídající jednotlivým daním (DPH, DPF, DPP, DSL, DNE, DPZ, DPS apod.),
    • AO společné pro všechny druhy daní - se týká obecných zpracování prováděných nad různými druhy daní – evidence daní, evidence písemností, obecná správa daní, obecná správa daní – vymáhání, změna místní příslušnosti atd.
  • Daňový portál umožňuje daňovým subjektům podávat daňová přiznání elektronicky – pomocí datové schránky, aplikace EPO či podnikového SW prostřednictvím rozhraní třetích stran.
  • Další elektronickou službou ADIS je Daňová informační schránka (DIS) . Pomocí daňové informační schránky lze například získávat informace z osobních daňových účtů, prohlížet osobní daňový kalendář či získávat informace z elektronických spisů vedených daňovou správou.
3. Odkazy na demo a další zdroje