Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Alteryx
Alteryx
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ008A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Obsahové vymezení Alteryx
  • Aktuální portfolio Alteryxu se skládá ze čtyř (oficiálních) komponent. Primární je (Alteryx) Designer, následně Server, Connect a Promote a (neoficiálně) Gallery.
  • Detailně v přiloženém dokumentu.