Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Jazyk DAX pro Power BI
Jazyk DAX pro Power BI
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ002F
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Stanovská, I. (Solitea), MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-07-10
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Kalkulace v DAX na základě kontextu
 • DAX rozlišuje dva kontexty, a to řádkový kontext (row context) mající základ ve výpočtech a dalších operacích v rámci 1 řádky a filtr kontext (filter context) vztahující se k souhrnným hodnotám a aktuálně nastaveným filtrům tabulky.
 • Kalkulovaný sloupec je vypočítáván v kontextu jednotlivých řádek tabulky (row context), tj. vytváří se v tabulce nový (kalkulovaný sloupec) z hodnot položek a případně konstant v rámci jedné řádky.
 • Míra se počítá na agregační úrovni dat, tj. za tabulku nebo podmnožinu jejích řádek a musí respektovat kontext každé buňky, včetně nastavených filtrů a průřezů.
2. Příloha
 • Principy a využiití jazyka DAX pro Power BI jsou v přiloženém PDF dokumentu ( zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
 • Obsah připojeného dokumentu:
  • Principy DAX,
  • Kalkulované sloupce a řádkový kontext,
  • Míry a filtr kontext,
  • Funkce IF (),
  • Práce s více tabulkami,
  • Podpora pro výpočet měr v Power BI – Quick Measures,
  • Funkce CALCULATE (),
  • Využití iterací a iterátorů,
  • CALCULATE () a využití FILTER ().