Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Power BI - Datový model a vytváření relací
Power BI - Datový model a vytváření relací
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ002D
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Stanovská, I. (Solitea), MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-07-08
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Microsoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Principy řešení datového modelu
 • Pro vytváření datových modelů v Power BI je dobré zdůraznit následující principy:
  • některé vazby se na základě vstupních dat vytvářejí automaticky dle identifikovaných shodných klíčů u jednotlivých tabulek,
  • Power BI navrhne i kardinalitu a způsob filtrování záznamů v provázaných entitách prostřednictvím dané relace. Jsou možné relace Many to One (*: 1), One to One (1:1) a One to Many (1:*) a filtrování Single (jednosměrné), nebo Both (obousměrné),
  • mezi tabulkami může být několik definovaných vazeb, ale pouze jedna z nich může být aktivní,
  • vazby mohou být definovány pouze na jednotlivých sloupcích (single column), nikoli kombinacích více sloupců,
  • při definované kardinalitě (vesměs 1 : N) je u vazby nastaven filtr směrem od strany „1“ ku „N“,
  • nelze přímo vytvářet vazby na bázi kardinality M : N.
2. Příloha
 • Principy a způsob realizace datových modelů v Power BI jsou v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
 • Obsah připojeného dokumentu :
  • Principy vytváření relací mezi tabulkami,
  • Definování relací mezi tabulkami,
  • Role-playing tables“,
  • Skrytí sloupců a tabulek a další funkce,
  • Řešení agregací,
  • Kategorizace dat,
  • Přidání nových sloupců a měr (measures),
  • Třídění hodnot ve sloupcích.