Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : DAX pro Power BI
DAX pro Power BI
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ003C
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Stanovská, I. (Solitea)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Microsoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. DAX pro Power BI
 • Informace k jazyku DAX jsou také uloženy na následujících stránkách :
  • DAX pro Power Pivot – principy, základní funkce, (AQ003A ),
  • DAX pro Power Pivot – KPI, time intelligence a další funkce (AQ003B ).
2. Příklady použití jazyka DAX v Power BI Desktop
 • Příkazy jazyka DAX se v Power BI zapisují do příkazového řádku.
 • Je dostupný v režimu práce s datovými tabulkami (Data), tak v režimu tvorby sestav (Reports).
 • Zpřístupní se:
  • volbou New Measure nebo New Column z menu Home , (viz obr 1),
  • menu Modeling , kde je možné definovat i nové tabulky ( New table ).
 • Příkazový řádek se zpřístupní také volbou New measure nebo New Column v seznamu polí tabulek modelu, na pravé tlačítko myši .
 • Musí být vybrána dimenzionální nebo faktová tabulka, do které se příslušný sloupec nebo míra zařadí.
 • Zařazení míry do domovské tabulky je zřejmé a je možné změnit v pohledu Data v menu Modeling .
3. Definice kalkulovaného sloupce v Power BI
 • Volbou v menu nebo v seznamu polí tabulky New Column - příkazová řádka a do ní se zapíše příkaz DAX.
 • Příklad: Přidání nového vypočteného sloupce zvýhodněné ceníkové ceny o 10 % do dimenze DI_Zbozi ,
 • Část vygenerovaného kalendáře v Power BI po volbě New Table , jejíž název je změněn na DATUM , .
 • Po spuštění příkazu DAXu jsou vygenerované všechny definované sloupce a prvních několik řádek tabulky kalendáře je zobrazeno v preview tabulky. Vpravo je tabulka zařazena do seznamu tabulek a jejich polí ( Fields ), .
 • Příklad: Přidání kalkulovaného sloupce Den název do tabulky DATUM s využitím funkce SWITCH pro přidání sloupce s českým názvem dne dle hodnoty pořadového čísla dne v týdnu ve sloupci Den v týdnu .
4. Definice měr v Power BI Desktop
 • Princip měr, řádkového i filtr kontextu je stejný jako v Power Pivot, stejné jsou příkazy jazyka DAX.
4.1. Využití FILTER při vytváření míry
 • Příklad: Výpočet míry pro počet zboží s cenou za kus vyšší než 1 500. Použití této míry v sestavě prezentující počty prodejů tohoto zboží dle regionů v roce 2017 - určeno výběrem roku 2017 ve sliceru ,.
 • Příklad: Použití funkce FILTER v kombinaci s funkcí CALCULATE , pokud je potřeba ve filtru CALCULATE pracovat s více než jedním sloupcem. Výpočet míry Profitabilní prodej, tedy součtu počtu prodaných kusů zboží, jehož ceníková cena je více než trojnásobná oproti nákladům na toto zboží. Oba tyto atributy jsou v dimenzionální tabulce DI_Zbozi, která je ve vztahu 1 : N k tabulce FTQ_Prodej. .
 • Příklad: Použití neaktivní vazby mezi tabulkami ve výpočtu míry, tedy využití funkce USERELATIONSHIP . Power BI umožňuje definovat více vztahů mezi dvěma tabulkami - aktivní však může být pouze jeden. Vztahy nemají názvy, pro jejich označení je třeba použít názvy příslušných atributů tabulek na obou stranách vztahu. Aby bylo možné pracovat s počtem dodaných kusů zboží dle data dodání ve vztahu k dimenzi času, je třeba pro výpočet dodaných počtů kusů použít neaktivní vztah. Funkce USERELATIONSHIP v DAXu aktivuje vztah mezi tabulkami DI_CAS a FTQ_Prodej provázáním přes atributy DI_Cas [Cas_Datum] a FTQ_Prodej [Datum_dodani], a to právě vždy jen v době použití dané míry .
4.2. Podpora pro výpočet měr v Power BI – Quick Measures
 • Funkcionalita pro rychlé vytváření nejobvykleji používaných měr - je dostupná pod volbou New Quick Measure z menu Home nebo na pravý klik v seznamu polí. Uživatel vybírá typ kalkulace, pole z tabulek datového modelu a další parametry podle typu kalkulace. Power BI na pozadí generuje příkaz v DAXu ,
 • Příklad: Definice ukazatele (míry) pro výpočet tržeb v Praze. Postup definice rychlé míry - uživatel vybere typ míry v poli Calculation , tažením myší umístí datová pole, mezi nimiž jsou i všechny dosud vypočtené sloupce i míry z nabídky Fields do políčka Base Value a stejným způsobem určí filtr . Nakonec vybere z hodnot zvoleného pole pro filtr jednu nebo více hodnot ,
 • Výsledek takto vypočtené míry použitý v sestavě – sloupec Tržby for Praha : .