Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : DAX pro Power Pivot – KPI, time intelligence a další funkce
DAX pro Power Pivot – KPI, time intelligence a další funkce
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ003B
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Microsoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. DAX pro Power Pivot – KPI, time intelligence a další funkce
 • Informace k jazyku DAX jsou také uloženy na následujících stránkách :
  • DAX pro Power Pivot – principy, základní funkce, (AQ003A ),
  • DAX pro Power BI (AQ003C ).
2. Key Performance Indicators, KPI
 • KPI - nejpodstatnější ukazatele - smyslem je vyhodnocovat vývoj dosahovaných výsledků podniku v čase, např. při jejich meziročním porovnávání za stejná období apod.,
 • Aby bylo možné v Power Pivot pracovat s klíčovým ukazatelem výkonnosti, je nutné vytvořit v DAX novou míru , například poměr souhrnů aktuálních prodejních cen na zboží k souhrnu nákladů na jednotlivá zboží, tedy:
  • SUM ( FTQ_Prodej [Cena_Ks] ) / SUM ( FTQ_Prodej [Naklady] ),
 • Na základě vytvořené míry lze založit nový KPI ,
 • Definování KPI se provádí v okně :
  • určí se míra - hodnota pro indikátor,
  • určí se cílová (požadovaná) hodnota,
  • nastaví se pomocí posuvné lišty uprostřed mezní hodnoty stavu, které by měly být určeny na základě analýzy podnikových, resp. obchodních požadavků,
  • se vybírají ikony pro grafické vyjádření stavu klíčového indikátoru,
 • V kontingenční tabulce se aktivuje prvek Stav u míry - - Stav indikátoru jako položka se zobrazuje v rámci nabídky polí kontingenční tabulky , vpravo.
 • Pro předefinování KPI - stačí jeho cílovou hodnotu a mezní hodnoty opravit na základě funkce Spravovat klíčové ukazatele výkonu - po uzavření okna se kontingenční tabulky ihned aktualizují.
3. Využití dimenze času (Time Intelligence)
 • Předpokladem využití funkcí time intelligence je navržení a naplnění časové dimenze , to znamená:
  • Struktura tabulky časové dimenze by měla obsahovat kromě údaje o čase i případné další potřebné údaje .
  • Pro identifikaci jednotlivých období, většinou dní, je k dispozici primární klíč .
  • Pro většinu funkcí času v DAX se používá i plné datum - FullDate datového typu.
  • Rozsah časové dimenze musí pokrývat časový rozsah dat faktových tabulek, včetně i potřebné rezervy do budoucnosti.
 • V některých případech se nevyhneme vytvoření více tabulek pro časovou dimenzi - kdy je třeba současně rozlišovat různé časové okamžiky. V Power Pivot nelze realizovat více než jednu vazbu např. mezi faktovou tabulkou (FTQ_Prodej) a dimenzionální tabulkou času. V této situaci je tak nutné vytvořit více kopií časové dimenze.
 • Je nezbytné specifikovat, že právě daná tabulka má charakter časové dimenze a právě daná položka má význam plného data - funkce Označit jako tabulku kalendářních dat na záložce Návrh .
3.1. Ukazatele pro pracovní dny
 • Pro výpočty ukazatelů rozlišujících pracovní dny a svátky je třeba identifikovat v tabulce, zda jde o svátek, či pracovní den vpravo - sloupec Cas_Typ_Id rozlišuje pracovní dny jako „1“ a svátky „0“.
 • Příklad: je třeba zjistit průměrné denní počty prodaných kusů zboží v pracovních dnech – míra je:
  • =SUM (FTQ_Prodej [Prodej_Skut_Ks] ) / SUM (DI_Cas_DAX [Cas_Typ_Id] )
 • - souhrnné hodnoty prodaných kusů (FTQ_Prodej [Prodej_Skut_Ks]) se dělí počtem pracovních dnů v roce a v měsíci (DI_Cas_DAX [Cas_Typ_Id] ) .
3.2. Funkce YTD, QTD, MTD
 • YTD (year-to-date) - postupný nárůst hodnot od aktuálního data k začátku roku.
 • QTD (quarter-to-date) - nárůst hodnot k začátku kvartálu,
 • MTD (month-to-date) - nárůst hodnot k začátku měsíce,
 • Příklad : sledování nárůstu nákladů pro kvartály a měsíce vzhledem k začátku roku - .
3.3. Sledování hodnot za minulé roky
3.4. Klouzavé ukazatele
 • Klouzavé ukazatele, např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT), který sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců ( LTM, last twelve month ).