Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Power BI Service
Power BI Service
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ002D
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Stanovská, I. (Solitea)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Microsoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Power BI Service
 • Informace k Power BI jsou uloženy na následujících dalších stránkách :
  • Power BI – principy, data, aplikace (AQ002A ),
  • Power BI – vytvoření a správa relací (AQ002B ),
  • Power BI – uživatelské rozhraní (AQ002C ),
  • Power BI - mobilní aplikace, přímé dotazování (AQ002E ),
 • Služba Power BI (Power BI Service):
  • pro publikování, vytváření a sdílení BI aplikací,
  • služba ( IaaS ), dostupná na adrese.
  • využití - závislé na tom, zda se jedná o uživatele s předplatným Power BI Pro nebo uživatele bez předplatného ( Free user ).
  • pouze uživatelé Power BI Pro mohou publikovat obsah do pracovních prostorů aplikací, konzumovat aplikace bez kapacity Premium, sdílet dashboardy a přihlásit se k odběru změn v reportech a dashboardech,
  • Free uživatelé se mohou připojit ke všem datovým zdrojům prostřednictvím všech možností připojení, jako je DirectQuery, realizovat živé připojení a použití datové brány, nemohou ale konzumovat publikovaný obsah, pokud tento obsah není licencován předplatným Power BI Premium.
  • bližší informace o licencování jsou uvedeny přímo na stránkách Power BI.
 • Podrobné tutoriály, videa a doporučení k ovládání a pro práci s Power BI Service jsou k dispozici přímo na stránkách MS: .
2. Publikace připravených reportů do služby Power BI
 • Uživatel, který sdílí data, musí být přihlášen ke službě Power BI Service ( Sign in ).
2.1. Vytvoření pracovního prostoru aplikace v Power BI Service
 • Free uživatelé mohou publikovat obsah pouze do svého pracovního prostoru ( My workspace ), bez možnosti sdílet ho s jinými uživateli.
 • Nejprve - vytvořit pracovní prostor přímo v Power BI Service a poté z Power BI Desktop vytvořenou aplikaci do pracovního prostoru služby Power BI publikovat - .
2.2. Publikace aplikace vytvořené v Power BI Desktop do Power BI Service
2.3. Aplikace v Power BI Service – sekce Sestavy
 • Výsledek : pohled na odpovídající sestavu ( Report section ) - ,
 • Uživatel, který má oprávnění ke změnám v daném pracovním prostoru a dané datové sadě, může názvy změnit (s využitím funkce Přejmenovat v kontextovém menu na pravém tlačítku myši u názvu sestavy či datové sady).
3. Vybrané funkce Power BI Service

3.1. Power BI Service – editace Sestavy
 • Uživatelé s právy editovat mohou navíc sestavy vytvářet a upravovat - funkce Upravit sestavu .
 • Vpravo - panel s nabídkou vizuálů, sekcí pro datová pole použitá ve vizuálech, formátovací sekcí a sekcí pro nastavení filtrů.
 • Úplně vpravo je zobrazen panel se seznamem datových tabulek , tj. s dimenzemi a faktovými tabulkami.
 • Funkcionalita a ovládání jsou obdobné jako v Power BI Desktop .
3.2. Vytvoření rychlého přehledu v Power BI Service
 • Funkce Získat rychlý přehled (Quick Insights – ikonka žárovky) - pro všechna data v datové sadě Power BI Service se vygeneruje grafické zobrazení všech možných závislostí v datech , včetně jejich stručného popisu - ,
 • Každý vygenerovaný vizuál lze připnout na dashboard.
3.3. Analýzy dat v aplikaci Excel
 • Systém vytvoří automatické propojení do databáze Azure , kde je datová sada uložena (je třeba v Excelu povolit datová připojení) a kontingenční tabulku.
4. Vytvoření a sdílení dashboardů
 • Řídící panely neboli dashboardy, lze vytvářet pouze v Power BI Service .
 • Dashboardy je možné je sdílet vybraným skupinám uživatelů či konkrétním uživatelům a také je zobrazit v mobilních zařízeních prostřednictvím Power BI Apps.
4.1. Připnutí vizuálu nebo stránky sestavy na dashboard
 • Dashboard je tvořen dlaždicemi , jejichž obsahem je buď jeden vizuální prvek (graf, mapa, karta s hodnotou, KPI apod.), nebo celá stránka sestavy,
 • Pro připnutí živé stránky sestavy nebo jednoho vizuálu slouží ikonka špendlíku . Klepnutí myší na ikonku špendlíku je vyvolán dialog, který nabídne umístění daného prvku na dashboard včetně možnosti vytvořit dashboard nový,
 • Pokud je na řídící panel připnuta živá stránka , pak je zachována její funkcionalita a lze s ní pracovat přímo na dashboardu. Pokud je připnut pouze jeden vizuál , kliknutí na něj způsobí přechod na stránku sestavy, z níž byl vizuál připnut - ,
 • Výsledný dashboard - řídící panel (dashboard) se třemi dlaždicemi - .
4.2. Ruční spuštění obnovy hodnot dat v dlaždicích dahboardu
 • Power BI Pokud je v sestavě nastaven nějaký filtr, nebo jsou ve vizuálu na sestavě zvýrazněné některé prvky díky vzájemné interakci s jinými vizuály a daný vizuál je připnut na dashboard při tomto nastavení, následná změna nastavení v reportu se na dashboardu neprojeví .
 • I když by byl vizuál v sestavě zrušen nebo nahrazen jiným , dlaždice v dashboardu se tato změna nijak nedotkne .
 • Pokud jsou však aktualizována data v datasetu (nebo v externí databázi v případě DirectQuery), pak se na dashboardu projeví změněné hodnoty vždy po obnovení dlaždic.
 • Obnovení je možné buď spustit ručně pomocí funkce Obnovit dlaždice řídícího panelu (Refresh) - , nebo probíhá automaticky , pokud je naplánována pravidelná obnova dat příslušné datové sady.
4.3. Nastavení pravidelné aktualizace dat v datové sady v Power BI Service
 • Nastavení automatické obnovy dat - musí být aktivní datová brána Data Gateway, vyžaduje autorizaci přístupu ke zdrojům dat zadáním přihlašovacích údajů ke každému zdroji.
 • Zapnutí funkce Zajištění aktuálnosti dat zpřístupní volby nastavení periodicity aktualizace.
4.4. Úprava vlastností dlaždic dashboardu v Power BI Service
 • Lze upravit názvy a popisy dlaždic , nastavit zobrazování času poslední aktualizace hodnot dat, nastavit vlastní hypertextový odkaz a tím zajistit, že klikem na dlaždici bude předáno řízení jinam atd. - ,
 • Strukturu dashboardu, pořadí a velikost dlaždic, případně odepnutí některých dlaždic pro mobilní zobrazení, - lze upravit, aby lépe vyhovovala mobilnímu zařízení - .
4.5. Sdílení dashboardu
 • Zpřístupnění dashboardu uživatelům se nastavuje pro každý dashboard .
 • Uživatelé musí mít licenci Power BI Pro a být zařazeni do stejného účtu organizace ( Tenantu ).
 • Zadávají se emailovými adresami, zda jim má Power BI zaslat e-mailovou notifikaci , že jim byl dashboard zpřístupněn.
4.6. Ilustrace využití Cortana intelligence v Power BI Service
 • Využití přirozeného jazyka (angličtiny) k dotazování na obsah dat s pomocí Cortana intelligence.
 • Dostupné z dashboardů, pokud není použit režim DirectQuery a pokud je v datové sadě dotazování s použitím Cortany povolené.
5. Použití datové brány pro obnovu dat ve službě Power BI
 • Pokud má být Power BI napojen na datový zdroj ležící v infrastruktuře uživatele a tedy má-li být zajištěna aktualizace hodnot dat zobrazovaných v reportech a dashboardech, je potřeba mít nainstalovánu a on-line dostupnou tzv. On-premises datovou bránu (DataGateway).
 • Tato brána zajišťuje službě Power BI, resp. službě Azure Service Bus, přístup k on-premise, resp. podnikovým datům .
5.1. Instalace a zpřístupnění DataGateway
 • Aplikace je ke stažení na powerbi.microsoft.com, odkaz je též přímo z menu Power BI Service.
5.2. Přidání a nastavení datového zdroje v DataGateway
 • Pokud je brána on-line a připravena k použití, je do ní v Power BI Service možné přidat datový zdroj (Data source) - funkce Spravovat brány (Manage gateways).
 • V nabídce je třeba zvolit bránu a funkci Přidat datový zdroj (Add data source) a zvolit typ datového zdroje, vyplnit název datového zdroje, vybrat požadovaný server, databázi a její přístupové údaje. .
6. Poznámky, reference:
 • Využití Power BI může být v následujících podnikových analytických úlohách:
  • Finanční analýzy (UQ054A ), dílčí analýzy finančních dat (UQ054B )
  • Analýzy - závazků (UQ064A ) a pohledávek (UQ074A ),
  • Controlling – analýzy (UQ094A ),
  • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ),
  • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ), Analýzy skladů (UQ204A ),
  • Personální analýzy (UQ254A ), Analýzy majetku (UQ304A ),
  • Marketingové analýzy (UQ354A ),
  • Dopravní analýzy (UQ404A ), Řízení energií – analýzy (UQ454A ),
  • Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ), analýzy výroby OŘV (UQ524AXMN ) a DŘV (UQ534AXMN ),
 • V řízení IT lze Power Pivot využít např. v těchto úlohách:
  • Personální analýzy v IT (U221A ) a Nákladové analýzy IT služeb (U302A ).