Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Power BI – uživatelské rozhraní
Power BI – uživatelské rozhraní
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ002C
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Stanovská, I. (Solitea)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Microsoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Power BI – uživatelské rozhraní – sestavy a vizualizace dat
 • Informace k Power BI jsou také uloženy na následujících stránkách :
  • Power BI – principy, data, aplikace (AQ002A ),
  • Power BI – vytvoření a správa relací (AQ002B ),
  • Power BI Service (AQ002D ),
  • Power BI - mobilní aplikace, přímé dotazování (AQ002E ).
2. Sestavy v Power BI Desktop
 • Základem uživatelského rozhraní jsou vizualizace dat (či vizuály) - umožňují interakci s daty načtenými a uloženými v datasetech aplikace Power BI, nebo s daty uloženými v databázích, k nimž Power BI přistupuje v režimu přímého dotazování (Direct Query).
 • Vizualizace dat se realizuje v sestavách (reportech).
 • Po publikování reportů do služby Power BI Service lze vybrané vizuály z reportů umístit na řídící panely (dashboardy).
2.1. Pracovní prostor pro tvorbu reportů
 • Pracovní prostor reportů - v levém menu pracovní plochy - vlevo nahoře,
 • Report – může obsahovat jednu nebo více stránek - vlevo dole,
 • Nová stránka : „+“ vedle poslední záložky, nebo New Page .
 • Přejmenování stránky: Rename Page .
 • Základ reportu - vizuály - vkládají se výběrem z menu: Visualizations vpravo, nebo New Visual .
 • Uživatelské vizuály - zpřístupněné prostřednictvím  Office Store: Custom Visuals - From Store .
2.2. Postupy vytvoření vizuálu (sloupcový graf) umístěním agregovaného pole na list sestavy
 • Nejjednodušší způsob vytvoření vizuálu:
  • Vyběr levým tlačítkem myši pole z některé datové tabulky - , vpravo nahoře: sekce Fields, tažením myší se umístí na plochu listu reportu,
  • Power BI - vybere nejvhodnější vizuální zobrazení a umístí ho na dané pozici pracovní plochy listu reportu - - umístění vypočteného ukazatele - sloupcový graf,
  • Lze do vizuálu přidávat další pole, upravovat, atd.
 • Obvyklejší postup - :
  • Uživatel vybere z palety vizuálů jeden a umístí prázdný vizuál na plochu listu sestavy (např. Clustered Column Chart),
  • Tažením myší umístí do tohoto vizuálu potřebná pole z datových tabulek ( Fields) ,
  • Další parametry - , jako například výběr dimenzí pro osu grafu, se nastavují přetažením příslušných polí do sekce parametrů pro pole (Fields) - pod výběrem vizuálů.
2.3. Příklady úprav vizuálů
 • Příklad: Úpravy formátu prvků vizuálu ( Format ) - ,
 • Příklad: Stránka sestavy s přehledem prodejů ve vybraných letech - .
3. Filtrování, průřezy, zvýrazňování a drilování
 • Analýzy dat v reportech zahrnují:
  • nastavení a práce s  filtry (Filters) ,
  • využití průřezů (Slicers),*
 • křížové zvýrazňování prvků ve vizuálech dle výběru prvků v některém z vizuálů (včetně tabulek),
  • hierarchický rozpad a drilování (drilltrough filters) dle hierarchických dimenzí.
3.1. Sekce filtrů v Power BI, příklady
 • Lze nastavit následující filtry - :
  • Filtry pro celou sestavu (Report level filters): nastavení hodnot filtru se uplatňuje na všech stránkách (listech) sestavy Na obrázku je filtr pro prvek Reg_Nazev_Kontinent = Evropa z dimenze DI_Kontinenty,
  • Filtry pro jednu stránku sestavy (Page level filters) : nastavením filtru jsou profiltrované všechny hodnoty ve všech vizuálech pouze na stránce, na které je filtr definován,
  • Filtry pro jeden vizuál (Visual level filters) : uplatňuje se jen pro vybraný vizuál. Aktuální nastavení filtrů, je třeba na stránce reportu vybrat příslušný vizuál a v sekci Filtres se nastavení zobrazí,
  • Filtry pro drilování hodnot (Drilltrough filters) napříč stránkami sestavy : pokud je některé z polí, uvedených v tomto filtru, použito v jakémkoliv vizuálu na jakékoliv stránce reportu, lze z tohoto vizuálu přejít na možnost Drilltrough a vybrat přechod na příslušnou stranu reportu, kde je tento filtr nastaven.
 • Možnosti filtrování pro textová pole - , volba pokročilého filtrování (Advadced filtering) nabízí běžné řetězcové funkce.
3.2. Filtrování Top 10 ve vizuálu tabulka
 • Filtr pro nejlepší či nehorší zvolený počet výskytů datových záznamů podle hodnoty pole vybrané pro daný vizuál ( Top N, Show items: Top /Bottom n ).
3.3. Filtr Drilltrough
 • Logika filtrů Drilltrough :
  • pokud je na jakékoliv jiné stránce, než je příslušný filtr definován, v jakémkoliv vizuálu použito dané pole, potom je možné z tohoto vizuálu přejít na stránku s definicí filtru, a to v kontextu vybrané hodnoty pole,
  • návrat zpět na stránku s dotčeným vizuálem je přes ikonu šipky, která vznikne automaticky s nastavením filtru stisknutím „Ctrl“ + levé tlačítko myši - , vlevo dole,
 • Příklad: výběr Kategorie zboží ve sloupcovém grafu na Page 2 sestavy s přechodem na stranu Page 4, kde je příslušný filtr definován. Zde je vyfiltrována pouze již „Kategorie zboží“ – „Počítače“ - .
3.4. Průřezy v sestavách
 • Možnosti fungování průřezu lze nastavit podle typu vybraného pole .
 • Pro typ Datum lze nastavit:
  • výběr od data do data ( Between ),
  • všechna data po ( After ),
  • všechna data před ( Before ),
  • výběr konkrétního data ( List nebo Drop down ) …
 • Výsledek průřezu pro posledních deset týdnů ve vizuálu Tržby by Zbo_Nazev_Kat and Cas_Rok, je na obrázku - vpravo dole.
3.5. Přidání výběrového pole do vizuálu typu výběr ze seznamu hodnot (List)
 • Další možností je přidání výběrového pole (Search) do slicerů typu seznam (List) - výběrem z kontextového menu - tři tečky v pravém horním rohu vizuálu - .
 • Zadáním hodnoty do výběrového pole se omezí seznam hodnot ve výběru jen na ty hodnoty, které obsahují zadaný řetězec. Hodnoty ale nejsou vybrané, je třeba je aktivně vybrat (zatrhnout).
3.6. Nastavení možností výběrů ve vizuálu typu výběr ze seznamu hodnot (List nebo Dropdown)
 • Funkce Selection Control v menu Format – umožňuje povolit nebo nepovolit výběr všech prvků ( All ) a povolit nebo nepovolit výběr více prvků ( Single Select ).
3.7. Interakce vizuálů, zvýrazňování prvků napříč vizuály na stránce sestavy
 • Interaktivita většiny vizuálů a jejich vzájemné provázání .
 • Ve většině vizualizací lze zvýraznit vybranou hodnotu klikem na konkrétní prvek - dle nastavení způsobu interakcí - zareagují všechny vizuály na dané stránce reportu.
 • Příklad: vzájemné interakce vizuálů – zvýraznění vs. filtrování, - ,
 • Příklad : výběr řádku ve vizuálu typu tabulka - ,
 • Úpravy nastavení interakcí vizuálů - volby Edit Interactions v menu Format .
3.8. Proházení hierarchie – drill down a expand
 • Drilování a rozpad na podrobnější úroveň dat dle zvolených dimenzí - lze využít jak hierarchických dimenzí , tak hierarchii vytvořit pro konkrétní vizuál zařazením více dimenzí jako prvků os v grafech.
 • Pokud je zatržena ikona Dril down mode , pak stisknutí levého tlačítka myši na prvku grafu zajistí automaticky zobrazení hierarchicky nižší úrovně daného prvku - dole, pravý horní roh sloupcového grafu.
4. Analytické funkce v grafech Power BI
 • Nabídka analytických funkcí , pokud jsou pro určitý typ vizuálu dostupné, je k dispozici pod ikonou Analytics.
4.1. Analytické funkce pro čárový graf – křivka trendu tržeb
 • Příklad: analytická funkce, která vypočte a zobrazí průběh trendu vývoje tržeb v letech na základě dat prezentovaných v grafu - ,
 • V čárovém grafu (Line chart) - funkce pro předpověď dalšího vývoje (Forecast).
 • Příklad: odhad vývoje tržeb v následujících pěti letech na základě dosavadního vývoje. Stínovaná část znázorňuje možný rozsah (horní a spodní mez) - .
5. Poznámky, reference
 • Využití Power BI může být v následujících podnikových analytických úlohách:
  • Finanční analýzy (UQ054A ), dílčí analýzy finančních dat (UQ054B )
  • Analýzy - závazků (UQ064A ) a pohledávek (UQ074A ),
  • Controlling – analýzy (UQ094A ),
  • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ),
  • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ), Analýzy skladů (UQ204A ),
  • Personální analýzy (UQ254A ), Analýzy majetku (UQ304A ),
  • Marketingové analýzy (UQ354A ),
  • Dopravní analýzy (UQ404A ), Řízení energií – analýzy (UQ454A ),
  • Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ), analýzy výroby OŘV (UQ524AXMN ) a DŘV (UQ534AXMN ),
 • V řízení IT lze Power Pivot využít např. v těchto úlohách:
  • Personální analýzy v IT (U221A ) a Nákladové analýzy IT služeb (U302A ).