Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Power BI – vytvoření a správa relací
Power BI – vytvoření a správa relací
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ002B
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Stanovská, I. (Solitea)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Microsoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Power BI – vytvoření a správa relací
 • Informace k Power BI jsou také uloženy na následujících stránkách :
  • Power BI – principy, data, aplikace (AQ002A ),
  • Power BI – uživatelské rozhraní (AQ002C ),
  • Power BI Service (AQ002D ),
  • Power BI - mobilní aplikace, přímé dotazování (AQ002E ).
2. Definování relací mezi tabulkami
 • Tabulky v PWBI - faktové a dimenzionální.
 • Vztahy mezi tabulkami:
  • automaticky při importu dat, pokud Power BI relace rozpozná, tj. tabulky obsahují stejné názvy a datové typy atributů,
  • pokud nejsou vytvořeny automaticky - manuálně : Relationships .
2.1. Vytvoření vztahu mezi entitami v sekci Relationships
 • Relace mezi entitami lze vytvářet přímo v grafickém vyjádření modelu, - .
2.2. Úpravy vlastností vztahů mezi entitami
 • Úpravy vlastností relací - dvojklikem na střed relace v modelu, nebo volbou menu: Manage Relationships - ,
 • Nevhodně navržené schéma databáze v Power BI pro použití „Both“ filtrování - .
2.3. Grafické vyjádření výsledného datového modelu v Power BI
2.4. Přidání nových sloupců a ukazatelů (measures)
 • Volby pro přidání nových sloupců a ukazatelů (measures) - ,
 • Příklad výpočtu ukazatele pomocí rychlé volby New Quick Measure , - lze realizovat ukazatele dle kategorií (průměry, minima, maxima, vážené průměry), vytvářet filtrované ukazatele (hodnoty dle filtru, rozdíly hodnot k vybrané hodnotě dle filtru a procentní rozdíly), vytvářet ukazatele s využitím Time Intelligence - ,
 • Vysvětlení a způsob využití uvedených skupin funkcí pro rychlý výpočet ukazatelů - na stránkách powerbi.com/ .
2.5. Uspořádání hodnot ve sloupci dle pořadí v jiném sloupci
 • Možnost uspořádat pořadí hodnot ve sloupcích tak, aby v reportech byly hodnoty řazeny správně dle byznys logiky: Sort by Column - .
2.6. Skrytí položek (sloupců) v tabulkách pro účely reportování
 • Skrytí sloupců v tabulkách, které není vhodné v reportech zobrazovat: Hide in Report View - ,
 • Znovu zobrazení: View hidden nebo View all.
3. Poznámky, reference:
 • Využití Power BI může být v následujících podnikových analytických úlohách:
  • Finanční analýzy (UQ054A ), dílčí analýzy finančních dat (UQ054B )
  • Analýzy - závazků (UQ064A ) a pohledávek (UQ074A ),
  • Controlling – analýzy (UQ094A ),
  • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ),
  • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ), Analýzy skladů (UQ204A ),
  • Personální analýzy (UQ254A ), Analýzy majetku (UQ304A ),
  • Marketingové analýzy (UQ354A ),
  • Dopravní analýzy (UQ404A ), Řízení energií – analýzy (UQ454A ),
  • Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ), analýzy výroby OŘV (UQ524AXMN ) a DŘV (UQ534AXMN ),
 • V řízení IT lze Power Pivot využít např. v těchto úlohách:
  • Personální analýzy v IT (U221A ) a Nákladové analýzy IT služeb (U302A ).