Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Hodnocení IT služeb
Hodnocení IT služeb
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
A101A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Sakař, V. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Hodnocení IT služeb - obsahové vymezení aplikace
 • Účelem aplikace je vyhodnotit vývoj, stav IT služeb a jejich zajištění jako podklad pro plánování dalšího rozvoje IT služeb.
2. Funkcionalita aplikace
 • Vývoj rozsahu dodavatelského zajištění jednotlivých služeb, rozsahu outsourcingu v %,
 • Náklady na IT služby ve vybraném roce,
 • Náklady na strategické služby - celkové i náklady na outsourcing,
 • Vývoj nákladů na jednotlivé služby a dodavatele,
 • Podíly nákladů na outsourcing služeb podle dodavatelů - ve vybraném roce a za vybranou službu,
 • Náklady na kategorie služeb podle dodavatelů v roce,
 • Podíly služeb zajišťovaných na základě cloudu ve vybraném roce a kvartále,
 • Podíly služeb zařazených do katalogu služeb ve vybraném roce a kvartále,
 • Podíly služeb řízené na základě metrik ve vybraném roce a kvartále.
3. Obsah balíčku ke stažení
 • návrh aplikace na bázi kontingenčních tabulek v Excel PowerPivot PowerPivot 2016, resp. 2013 (pro spuštění musí být aktivován PowerPivot),
 • dokument - dokumentace k aplikaci Hodnocení IT služeb,
 • presentace funkcionality a datového modelu aplikace,
 • dimenze (struktura, příklady dat): čas, IT služby, dodavatelé,
 • tabulka faktů (příklady dat).
4. Poznámky, reference
 • Struktura záznamů a význam jednotlivých atributů tabulek je obsahem dokumentace v přiloženém balíčku ke stažení (viz položka Obsah balíčku).
 • Návrh aplikace je v Excel PowerPivot, v ukazatelích i dimenzích aplikace jsou obsaženy pouze příklady hodnot .