Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : DAX pro Power Pivot
DAX pro Power Pivot
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ001B
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-06
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Microsoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1.
1. Principy DAX
 • DAX - jazyk pro práci s multidimenzionálně organizovanými a uloženými daty.
 • Formulace kalkulací a dalších operací v DAX je obdobná pravidlům Excel , na druhé straně ale má i výrazné odlišnosti .
2. Výpočetní předpis v DAX
 • Každý výpočetní předpis v DAX začíná rovnítkem „=“ nebo přiřazením „:=“,
 • Pro prvky předpisu se pro identifikaci používá název tabulky a název sloupce v tabulce.
 • Příklad : = FTQ_Prodej [Prodej_Skut_Ks] * FTQ_Prodej [Cena_Ks] ,*
 • kde FTQ_Prodej – je název tabulky a Prodej_Skut_Ks a Cena_Ks jsou názvy sloupců - musí být vždy uzavřeny v hranatých závorkách .
3. Příloha
 • Podrobná charakteristika jazyka DAX pro Power Pivot , včetně definování KPI je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
 • Obsah připojeného dokumentu :
  • DAX pro Power Pivot – principy, základní funkce,
  • Kontext vyhodnocování výpočetních předpisů,
  • Kalkulované sloupce a řádkový kontext,
  • Míry a filtr kontext,
  • Práce s více tabulkami,
  • Parametrické nepropojené tabulky,
  • Funkce CALCULATE (),
  • Využití iterací a iterátorů,
  • Využití hierarchií prvků dimenzí,
  • Key Performance Indicators, KPI,
  • Využití dimenze času (Time Intelligence).