Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : DAX pro Power Pivot a Power BI
DAX pro Power Pivot a Power BI
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ003A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Microsoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Poznámka
  • Podrobná charakteristika jazyka DAX pro Power Pivot a Power BI , včetně definování KPI je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
2. Principy DAX
  • DAX - jazyk pro práci s multidimenzionálně organizovanými a uloženými daty.
  • Formulace kalkulací a dalších operací v DAX je obdobná pravidlům Excel , na druhé straně ale má i výrazné odlišnosti .
3. Výpočetní předpis v DAX
  • Každý výpočetní předpis v DAX začíná rovnítkem „=“ nebo přiřazením „:=“,
  • Pro prvky předpisu se pro identifikaci používá název tabulky a název sloupce v tabulce.
  • Příklad : = FTQ_Prodej [Prodej_Skut_Ks] * FTQ_Prodej [Cena_Ks] ,*
  • kde FTQ_Prodej – je název tabulky a Prodej_Skut_Ks a Cena_Ks jsou názvy sloupců - musí být vždy uzavřeny v hranatých závorkách .