Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : ORG
ORG
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB06AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Němcová, J. (ICZ)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Implementátor: TESCO SW a.s.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. ORG - obsahové vymezení
 • Informační systém ORG je součástí systému základních registrům který zabezpečuje činnosti spojené s jednoznačnou identifikací fyzických osob v informačních systémech veřejné správy. Důsledkem těchto činností je zabezpečení osobních údajů .
 • ORG neuchovává a nezpracovává žádné osobní údaje . Univerzální identifikátor fyzické osoby, rodné číslo, je nahrazeno systémem bezvýznamových identifikátorů.
 • Značnou nevýhodou rodného čísla je, že nese informace o obyvatelovi v podobě datumu narození a pohlaví. Nahrazen je bezvýznamovým a neveřejným zdrojovým identifikátorem fyzické osoby tzv. ZIFO. Ze ZIFO nelze odvodit osobní ani jiné údaje o obyvateli, kterému bylo ZIFO přiděleno.
 • ZIFO se využívá pouze v ORG a to ke generování identifikátorů pro jednotlivé agendy.
 • Platí pravidlo, že pro každou agendu má obyvatel jiný identifikátor . Tento identifikátor nazýváme agendový identifikátor fyzické osoby tzv. AIFO . AIFO je odvozeno jednosměrnou funkcí ze ZIFO a kódu agendy. To znamená, že z AIFO nelze odvodit ZIFO a bez dalších informací nelze ani ze ZIFO odvodit AIFO.
 • Přidělení ZIFO inicializuje primární editor ROB (AISEO, AISC).
 • ORG tedy představuje místo, kde probíhá převod AIFO jedné agendy na AIFO jiné agendy . Agendové informační systémy komunikují s ORG prostřednictvím informačního systému základních registrů (ISZR). * /ORG komunikuje výhradně s ISZR .
2. Funkcionalita aplikace
 1. Generování identifikátorů fyzických osob (ZIFO a AIFO),
 2. Převádí agendové identifikátory fyzických osob mezi sebou (převádí AIFO jedné agendy na AIFO jiné agendy),
 3. Přihlašování AIFO k odběru notifikací,
 4. Evidence přidělených ZIFO a zrušených AIFO (kompromitované, sloučené apod.)

3. Odkazy na demo a další zdroje
 • Zákon č. 111/2009 Sb ., o základních registrech. Dostupné z:
4. Poznámky, reference
 • Základní registry představují j ednotné místo pro ukládání a sdílení referenčních údajů v procesech veřejné správy .
 • Referenční údaj je takový údaj, který je zaručený, platný a aktuální. Není u něj nutnost jeho ověření. To také znamená, že registry si neudržují historické údaje.
 • Některé referenční údaje jsou vedeny ve formě referenční vazby. Referenční vazba je identifikátor, pomocí je odkazováno na referenční údaje v základních registrech.
 • Změny údajů v základních registrech provádí příslušné editorské agendové informační systémy.
 • Významnou součástí základních registrů je  převodník identifikátorů fyzických osob tzv. ORG . Fyzické osoby mají přiděleny bezvýznamové identifikátory, které jsou v jednotlivých informačních systémech jiné tzv. AIFO. ORG zajišťuje generování AIFO a jejich převody AIFO mezi agendovými informačními systémy.