Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : ORG
ORG
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB06AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Němcová, J. (ICZ)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Implementátor: TESCO SW a.s.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. ORG - obsahové vymezení

Informační systém ORG je součástí systému základních registrům který zabezpečuje činnosti spojené s jednoznačnou identifikací fyzických osob v informačních systémech veřejné správy. Důsledkem těchto činností je zabezpečení osobních údajů. ORG neuchovává a nezpracovává žádné osobní údaje. Univerzální identifikátor fyzické osoby, rodné číslo, je nahrazeno systémem bezvýznamových identifikátorů. Značnou nevýhodou rodného čísla je, že nese informace o obyvatelovi v podobě datumu narození a pohlaví. Nahrazen je bezvýznamovým a neveřejným zdrojovým identifikátorem fyzické osoby tzv. ZIFO. Ze ZIFO nelze odvodit osobní ani jiné údaje o obyvateli, kterému bylo ZIFO přiděleno. ZIFO se využívá pouze v ORG a to ke generování identifikátorů pro jednotlivé agendy. Platí pravidlo, že každou agendu má obyvatel jiný identifikátor. Tento identifikátor nazýváme agendový identifikátor fyzické osoby tzv. AIFO. AIFO je odvozeno jednosměrnou funkcí ze ZIFO a kódu agendy. To znamená, že z AIFO nelze odvodit ZIFO a bez dalších informací nelze ani ze ZIFO odvodit AIFO. Přidělení ZIFO inicializuje primární editor ROB (AISEO, AISC).

ORG tedy představuje místo, kde probíhá převod AIFO jedné agendy na AIFO jiné agendy. Agendové informační systémy komunikují s ORG prostřednictvím informačního systému základních registrů (ISZR). ORG komunikuje výhradně s ISZR.

2. Funkcionalita aplikace
  1. Generování identifikátorů fyzických osob (ZIFO a AIFO),
  2. Převádí agendové identifikátory fyzických osob mezi sebou (převádí AIFO jedné agendy na AIFO jiné agendy),
  3. Přihlašování AIFO k odběru notifikací,
  4. Evidence přidělených ZIFO a zrušených AIFO (kompromitované, sloučené apod.)

3. Odkazy na demo a další zdroje

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Dostupné z:

4. Poznámky, reference

Základní registry představují jednotné místo pro ukládání a sdílení referenčních údajů v procesech veřejné správy. Referenční údaj je takový údaj, který je zaručený, platný a aktuální. Není u něj nutnost jeho ověření. To také znamená, že registry si neudržují historické údaje. Některé referenční údaje jsou vedeny ve formě referenční vazby. Referenční vazba je identifikátor, pomocí je odkazováno na referenční údaje v základních registrech. Změny údajů v základních registrech provádí příslušné editorské agendové informační systémy. Významnou součástí základních registrů je převodník identifikátorů fyzických osob tzv. ORG. Fyzické osoby mají přiděleny bezvýznamové identifikátory, které jsou v jednotlivých informačních systémech jiné tzv. AIFO. ORG zajišťuje generování AIFO a jejich převody AIFO mezi agendovými informačními systémy.