Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : IBM Cognos Controller
IBM Cognos Controller
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ014E
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kanuščák, M. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-14
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
IBM
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. IBM Cognos Controller - obsahové vymezení
  • IBM Cognos Controller je nástroj pre podporu finančnej konsolidácie, ktorý podporuje konsolidovať dáta a vytvárať konsolidované výkazy. Umožňuje automatizovať a urýchliť proces finančnej konsolidácie.
  • Cognos Controller umožňuje dodávať kompletné finančné výsledky, vytvárať finančné a riadiace správy a poskytuje vytváranie reportov prostredníctvom kľúčových finančných ukazovateľov a metrík.
2. Funkcionalita aplikace
  1. Definuje a zachováva všetky pravidlá finančnej konsolidácie. Zodpovednosť za proces preberajú finanční užívatelia – nie je potrebná technická podpora.
  2. Plne riadené finančné výkazníctvo – skracuje proces vytvárania konsolidovanej účtovnej závierky.
  3. Je možná integrácia s IBM a non-IBM systémami pracujúcimi s finančnými údajmi v rôznych formátoch.
  4. Finančná konsolidácia na lokálnej a globálnej úrovni - rešpektuje lokálne aj medzinárodné požiadavky na vykazovanie (CAS, IFRS, US GAAP, atď).
  5. Možnosť poskytovania služby pomocou Cloud technológie v rámci rýchlejšieho nasadenia.
3. Odkazy na demo a další zdroje