Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : RM/POS systém
RM/POS systém
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ131AXRE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fous, O. (Artex Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-09
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Artex IS
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. RM/POS systém - obsahové vymezení
  • Systém pro správu těch transakcí, které se odehrávají v rámci maloobchodu , včetně těch velmi specifických pro odvětví maloobchodu.

2. Funkcionalita aplikace
  1. Provádění obchodních transakcí,
  2. Správě zboží,
  3. Správě a evidenci skladu, včetně inventarizace,
  4. Vytváření pokladních a jiných dokumentů,
  5. Správě poboček,
  6. Provádění velkoobchodu.

Systém může být tvořen jednou nebo více částmi, často se však vyskytuje konfiguraci dělené na dvě části:

  1. POS – pokladna,
  2. Backoffice/RM – ta aplikační část, která slouží ke správě skladu, položek, atp.

Systém by v případě potřeby měl rovněž umožňovat propojení jednotlivých poboček pobočkové sítě a jejich komunikaci.