Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Retail: Analýza nákupů zboží
Retail: Analýza nákupů zboží
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ554AXRE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Retail: Analýza nákupů zboží - obsahové vymezení aplikace
 • Hlavním účelem je analýza nákupů zboží v maloobchodním podniku podle vybraných analytických dimenzí.
 • Na souhrnném slidu je uveden příklad dashboardu, tj. vybrané grafy dokumentující analytické funkce. Vpravo nahoře (pod blokem Funkcionalita) je veden tzv. průřez, tj. filtry které, vztahují ke všem grafům na dashboardu.
2. Funkcionalita aplikace
 • Vývoj nákupů zboží v čase (v létech, měsících) podle kategorií a skupin zboží ,
 • Objemy nákupů podle dodavatelů a za vybraného dodavatele ,
 • Plnění plánu nákupů podle útvarů s uvedením skutečně realizovaných a plánovaných hodnot nákupů ,
 • Objemy realizovaných nákupů zboží podle dodacích podmínek (INCOTERMS) a podnikových útvarů .
3. Obsah balíčku ke stažení
 • návrh aplikace na bázi kontingenčních tabulek v Excel PowerPivot 2013 (pro spuštění musí být nainstalován PowerPivot),
 • dokument - dokumentace k aplikaci Analýza nákupů zboží,
 • presentace funkcionality a datového modelu aplikace,
 • dimenze (struktura, příklady dat): čas, podnikové útvary, zboží, dodavatelé, dodací podmínky,
 • data ukazatelů (příklady dat).