Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Portál ODok (Aplikace ODok, Legislativní helpdesk)
Portál ODok (Aplikace ODok, Legislativní helpdesk)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB38AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Klučar, M. (MZV)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Úřad vlády České republiky, spolufinancováno z prostředků EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného operačního programu (lOP).
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Portál ODok (Aplikace ODok, Legislativní helpdesk) - obsahové vymezení
  • Veřejný portál ODok na základě rozhodnutí vlády ČR (usnesení č. 816 z r.2007) zpřístupňuje dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády .
  • Je možné zde sledovat průběh přípravy dokumentů (např. návrhy zákonů, návrhy změn a další dokumenty legislativní povahy).
2. Funkcionalita aplikace
  1. Aplikace ODok - elektronické knihovny eKLEP, eVláda, zVlády, vLegis, Knihovna připravované legislativy v rámci informačního systému ODok umožňují realizovat efektivní oběh dokumentů mezi vládou, ministerstvy, dalšími ústředními orgány státní správy, parlamentem a prezidentem republiky. Jednotlivé elektronické knihovny jsou vzájemně provázány a tvoří jeden funkční celek,
  2. Legislativní helpdesk - legislativní helpdesk ODok poskytuje uživatelům technickou podporu při práci s informačním systémem ODok a jeho jednotlivými aplikacemi a odbornou pomoc při tvorbě legislativních a nelegislativních materiálů a procesu jejich projednávání a schvalování.