Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : ODok (eKLEP, eVláda, zVlády, vLegis, Knihovna připravované legislativy)
ODok (eKLEP, eVláda, zVlády, vLegis, Knihovna připravované legislativy)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB37AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Klučar, M. (MZV)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Úřad vlády České republiky, spolufinancováno z prostředků EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného operačního programu (lOP).
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. ODok (eKLEP, eVláda, zVlády, vLegis, Knihovna připravované legislativy) - obsahové vymezení
  • Elektronické knihovny eKLEP, eVláda, zVlády, vLegis, Knihovna připravované legislativy v rámci informačního systému ODok umožňují realizaci oběhu dokumentů mezi vládou, ministerstvy, dalšími ústředními orgány státní správy, parlamentem a prezidentem republiky.
  • Jednotlivé elektronické knihovny jsou vzájemně provázány ve funkční celek.
2. Funkcionalita aplikace
  1. eKlep - Knihovna legislativních procesů - informační systém eKLEP poskytuje služby řízení oběhu dokumentů zaměstnancům státní správy. Podchycuje tvorbu a oběh legislativních a nelegislativních dokumentů na úrovni vlády a ústředních orgánů státní správy,
  2. eVláda – Jednání vlády - informační systém vládních materiálů obsahuje dokumenty z eKLEPu určené pro jednání vlády a upravené Odborem vládní agendy Úřadu vlády České republiky. Systém umožňuje přípravu programů jednání vlády a souvisejících dokumentů,
  3. zVlády - Vládní dokumenty - databáze zVlády je určena veřejnosti a umožňuje prohledávat programy jednání vlády, záznamy, usnesení a uveřejňované materiály pro jednání vlády,
  4. vLegis - Katalog vládní legislativy - katalog centralizuje a umožňuje prohledávání veřejně dostupných vládních dokumentů – legislativní návrhy, programy, záznamy a usnesení z jednání vlády a další materiály,
  5. KPL - Knihovna připravované legislativy - veřejná elektronická knihovna zpřístupňuje dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády. Veřejnosti je umožněno procházet veškerou existující připravovanou vládní legislativu, která nepodléhá režimu utajení.