Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Registr živnostenského podnikání (Živnostenský rejstřík)
Registr živnostenského podnikání (Živnostenský rejstřík)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB15AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Nejedlý, V. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-01-20
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Registr živnostenského podnikání (Živnostenský rejstřík) - obsahové vymezení
  • Informační systém Registru živnostenského podnikání vytváří podmínky pro zabezpečení jednotného výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání a vedení živnostenského rejstříku na všech úrovních živnostenských úřadů .
  • Uživateli Informačního systému Registru živnostenského podnikání, jsou jednotlivé Živnostenské úřady (ŽÚ), které zabezpečující výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání.
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Základní aplikace a nástroje eGovernmentu“ (ASGB00XGO ).