Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : CRAB - Centrální registr administrativních budov
CRAB - Centrální registr administrativních budov
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB14AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Snítil, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-01-19
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
IBM
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. CRAB - Centrální registr administrativních budov - obsahové vymezení
  • CRAB je systém, který na celorepublikové úrovni eviduje administrativní prostory užívané organizačními složkami státu a státními organizacemi ve státních i nestátních budovách. V CRABu jsou uchovány údaje, na základě kterých je možné činit kvalifikovaná rozhodnutí o nakládání se státními budovami a měl by tedy přispět ke snížení nákladů na správu či případný pronájem prostor potřebných pro činnost státních institucí.
  • Systém je určený především vládě, dislokačním komisím a státním institucím.
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Základní aplikace a nástroje eGovernmentu“ (ASGB00XGO ).