Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Informační systém centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR)
Informační systém centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB13AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Berger, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-01-18
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
ASD Software, s.r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Informační systém centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR) - obsahové vymezení
 • Informační systém centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR) slouží převážně jako podpora pro sledování, vyhodnocení, evidenci a kontrolu transferů dotačního typu poskytnutých ze státního rozpočtu a od roku 2006 i z fondů Evropské Unie (dále EU). (Informace o IS CEDR). IS se skládá z pěti částí:
  • IS CEDR I - Evidence podpory hypotečnímu úvěrování.
  • IS CEDR II - Kontrolní subsystémy IS CEDR.
  • IS CEDR III - Centrální registr dotací.
  • IS CEDR-resorty - Evidence dotací resortů.
  • IS CEDR-MF - Evidence dotací MF.
 • Přístup k vybranému okruhu informací má i veřejnost.
 • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Základní aplikace a nástroje eGovernmentu“ (ASGB00XGO ).
2. Odkazy na demo a další zdroje
 • Informace o IS CEDR. IS CEDR [online]. [cit. 2015-12-19]. Dostupné z: .