Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Analýza zisku
Analýza zisku
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ035A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Čoček, F. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Čoček, F. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Analýza zisku - obsahové vymezení aplikace
  • Účelem je analyzovat zisk z prodejních aktivit podle relevantních dimenzí - kategorie produktů, obchodní kanály, teritoria.

2. Funkcionalita aplikace
  • Dashboard Analýzy zisku lze rozdělit na dvě části (viz souhrnný slide).
  • První je část s PivotTable "Zisk dle parametrů" ke které přísluší průřezy Subcategory, ContinentName a ChannelName. Prostřednictvím průřezů, lze filtrovat informace o zisku přidáváním detailů do dotazu.
  • Druhá část je řešena PivotChartem "Zisk podle Kategorie [%]“ obsahujícím procentuální údaje o celkových podílech na zisku u jednotlivých kategorií. K PivotChartu náleží tři průřezy CalendarYear, ContinentName a CalendarQuarter umožňující stejně jako v PivotTable detailnější průhled daty.